Indre værdi er pr. 26. april 2010 opgjort til 955,42 kr.

Med venlig hilsen

FormueEvolution II A/S
Peberlyk 4	
DK-6200 Aabenraa

tlf.  74 37 46 56

www.Formueevolution.dk