Indre værdi er pr. 26. april 2010 opgjort til 9.399,56 kr.

Med venlig hilsen

FormueEvolution I A/S
Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

tlf.  74 37 46 56

www.Formueevolution.dk