Det skal hermed i henhold til værdipapirhandelsloven § 29 meddeles, at
selskabet efter den gennemførte rettede emission til TRE-FOR Invest F.M.B.A.
med et provenu på DKK 150 mio. har 2 storaktionærer. 

TRE-FOR Invest F.M.B.A. ejer 1.500.000 stk. aktier svarende til 72,05 pct. af
den samlede aktiekapital og Sparekassen Vendsyssel ejer 169.576 stk. aktier
svarende til 5,78 pct. af den samlede kapital. 

Det skal samtidig meddeles, at Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Hobro,
Sparekassen Hvetbo, Sparekassen i Skals og Broager Sparekasse ikke længere er
storaktionærer, da deres andel nu er under 5 pct. 

 Med venlig hilsen
 European Wind Investment A/S

 Certified Adviser er Advizer. 

 Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til: 

 Bestyrelsesformand i European Wind Investment A/S: 
 Torben Vilsgaard - 29 26 00 00

 Direktør i European Wind Investment A/S:	
 Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46 

 eller 

 Advizer 
 Morten Kristensen - 70 22 50 33