Inbjudan till telefonkonferens i samband med Cardos delårsrapport den 4 maj 2010

Delårsrapporten för januari-mars 2010 publiceras tisdagen den 4 maj ca kl 08:30.


Cardo inbjuder till telefonkonferens samma dag klockan 10:00. VD och koncernchef
Peter Aru kommenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Konferensen hålls på
svenska.


ANVISNINGAR FÖR TELEFON-/WEBBKONFERENS KL10:00
Deltagande per telefon: ring nr 08-505 136 41. Vänligen ring in någon minut före
konferensens start, linjen öppnas kl 09:55.

Deltagande via Internet: via länk på startsidan för Cardos webbplats
www.cardo.com eller direkt på www.financialhearings.com. Här finns
presentationsbilder på svenska och det går även att lyssna på presentationen i
efterhand.

Presentationsbilder på både svenska och engelska tillhandahålls på Cardos
webbplats www.cardo.com. 


Malmö den 27 april 2010
Cardo AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 010-4747 405,
maria.bergving@cardo.com
Thomas Niklasson, IR/PR-chef, tel 010-4747 459, thomas.niklasson@cardo.com


Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem,
system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt
garageportar. Med en omsättning på 9 miljarder kronor och med cirka 5.500
anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa
några av vår tids största utmaningar inom vatten, transport och energi.
Huvudkontoret finns i Malmö.