MÖTET MELLAN STAD OCH NATUR TEMA I GLOBAL FOTOTÄVLING - SWECO OCH MATTIAS KLUM
ARRANGÖRER

Sweco och Tierra Grande bjuder in fotografer från hela världen till tävlingen
''City and Nature'' som hålls i anslutning till världsutställningen i Shanghai.
Vinnarna får resa till Kina och delta i en fotoworkshop med Mattias Klum i den
svenska paviljongen - som pryds av hans egna naturbilder i jätteformat. 


Världsutställningens tema ”Better cities, better life” handlar om hur man kan
skapa hållbart liv i världens växande städer. Sweco har ritat den svenska
paviljongen vars utsidor visar bilder av stadsmiljöer. På sidorna mellan
byggnaderna breder en tät granskog ut sig i form av Mattias Klums bilder tryckta
på jätteduk.

Genom fototävlingen hoppas arrangörerna skapa medvetenhet om miljöfrågor i
stadsmiljöer. 

- Utmaningen går ut på att skapa en inspirerande bild som visar hur staden och
naturen samverkar och utvecklar varandra. Vi behöver innovativa och kreativa
människor i skapandet av ett hållbart samhälle, det är också en tanke som gått
igen när vi designat paviljongen, säger Rebecka Gunner, informationschef på
Sweco. 

Juryn består av ordförande Mattias Klum, professor Bob Lee från Konstfack,
svenska Expokommitténs generalsekreterare Annika Rembe och Eva Nygren, vd för
Sweco Sverige. 

Deltagare registrerar sig på www.tierragrande.se/photocontest. Inlämning av
bidrag sker 1 maj till 24 juni. Prisutdelningen hålls i den svenska paviljongen
den 16 september. De fem vinnande bidragen kommer då att få delta i en
fotoworkshop tillsammans med Mattias Klum, där man bland annat kommer att
dokumentera den svenska paviljongen. Utvalda tävlingsbidrag samt bilder från
fotoworkshopen kommer även att ställas ut på Arkitekturmuseet i Stockholm under
november.

För ytterligare information kontakta: 
Rebecka Gunner, informationschef Sweco Sverige, 0734 - 12 66 75
Lennart Engelhardt, vd Mattias Klum Ab, 018 - 14 28 00 


Tierra Grande är ett kommunikations- och förändringsföretag, startat av Mattias
Klum, som har som mission att inspirera och beröra människor till att varje dag
arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur. Sweco har 5 200 anställda i elva länder och omsatte 2009
drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt
om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Informationen är
sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och
clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.