Rinkos operacijų departamento sprendimas (2010-09-07,   Nr. 279) 
  
Suteikti stebimojo statusą akcinei bendrovei VST: 
VST PVA (LT0000126377  VST1L)     
Paskelbtos bendrovės reorganizavimo sąlygos, kuriose numatoma sujungti akcinę
bendrovę ”VST” ir AB ”Rytų skirstomieji tinklai” ir kurių pagrindu po
reorganizavimo numatoma sukurti naują bendrovę - AB ”LESTO”. 
  
Suteikti stebimojo statusą AB ”Rytų skirstomieji tinklai”: 
Rytų skirstomieji tinklai PVA (LT0000126385  RST1L)   
Paskelbtos bendrovės reorganizavimo sąlygos, kuriose numatoma sujungti akcinę
bendrovę ”VST” ir AB ”Rytų skirstomieji tinklai” ir kurių pagrindu po
reorganizavimo numatoma sukurti naują bendrovę - AB ”LESTO”. 

NASDAQ OMX Vilnius
Rinkos operacijų departamentas
(8 5) 272 36 11