LUNDIN PETROLEUM GÖR ETT BETYDANDE FYND, OFFSHORE NORGE

Prospekteringsborrningen 16/2-6 på strukturen Avaldsnes har resulterat i en betydande oljefyndighet. Borrningen är belägen i block 16/2 vilket utgör en del av produktionslicensen PL501 i den centrala delen av Nordsjön på den norska kontinentalsockeln (NCS). Borrningen genomfördes till måldjup om 2 132 meter.

Stockholm, SWEDEN


Fyndigheten Avaldsnes är belägen cirka 25 km öster om Lunofältet där Lundin Petroleum är operatör. Fyndigheten är belägen på den östra flanken av Utsira High med Lunofältet på den västra flanken.

Borrningen genomfördes på flanken av en stor struktur och har visat sig innehålla en oljekolumn på 17 meter av utmärkt sandstensreservoar från juraåldern. En omfattande insamling av borrkärnor och loggar har genomförts. Produktionstester har bekräftat en utmärkt reservoarkaraktäristik vid borrningen som flödat till begränsade produktionsnivåer om cirka 5 000 fat olja per dag (bopd) av god kvalitet.

Fyndigheten Avaldsnes uppskattas innehålla utvinningsbara resurser om 100 - 400 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) i PL501. Ytterligare utvärderingsborrningar krävs för att till fullo avgränsa strukturen och den preliminära planen är att genomföra ytterligare borrningar under 2011.

- Fyndigheten Avaldsnes är en betydande milstolpe för Lundin Petroleum och har bekräftat vår uppfattning att till följd av Lunofyndigheten kommer ytterligare kolväten att hittas i det större Lunoområdet. Borrningen har bevisat att kolväten migrerat till den östra delen av Utsira High vilket är mycket positivt. Vi har funnit utmärkt reservoarkvalitet vid Avaldsnes, inom ett stort kartlagt område och som ett resultat är de potentiella resurserna större än våra uppskattningar innan borrningen genomfördes. Fyndigheten kommer att resultera i ytterligare prospekteringspotential i det större Lunoområdet, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD i en kommentar.

Lundin Norway, ett helägt dotterbolag till Lundin Petroleum, har använt den halvt nedsänkbara borriggen Transocean Winner för att genomföra borrningen 16/2-6. Riggen kommer nu att flyttas till licensen PL338 där Lundin Norway är operatör för att genomföra en borrning på strukturen Apollo.

Lundin Norway är operatör för PL501 med en licensandel om 40 procent. Partner är Statoil Petroleum ASA med en licensandel om 40 procent och Maersk Oil Norway AS med en licensandel om 20 procent.Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa, Ryssland, Sydostasien och Afrika. Bolaget är noterat vid den NASDAQ OMX, Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 177 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Ashley Heppenstall
Koncernchef och VD
Tel: +41 22 595 10 00
eller
Maria Hamilton
Informationschef
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50