BASEL, SCHWEIZ--(Marketwire - September 23, 2010) - U.S. RE ApS, U.S. RE Corporations europæiske datterselskab, internationale forsikringsmæglere, er blevet udvalgt af Finanstilsynet, den danske finanskontrollerende myndighed, til at udføre en undersøgelse af kapaciteten på det danske marked for genforsikring af terrorrisiko, bekendtgjorde administrerende direktør, Mark Lucas.

“Det glæder os meget at arbejde sammen med den danske regering for at fastlægge det private markeds kapacitet for at genforsikre terrorrisiko,” sagde Tal P. Piccione, koncernchef for U.S. RE Companies, Inc., moderselskab for U.S. RE Corporation. Han påpegede, at U.S. RE blev antaget af det amerikanske finansministerium som konsulent i forbindelse med Programmet for Genforsikring af Terrorrisiko, som trådte i kraft i 2002 for at beskytte mod terrorhandlinger i de Forenede Stater.

Genforsikrere på det danske marked bliver bedt om at meddele, hvor stor en kapacitet de ville være villige til at bidrage med til terrorforsikringspuljen for ejendomsforsikring dækkende nukleare, biologiske, kemiske samt radioaktive risici til bygninger, indhold, jernbanekøretøjer, kaskoforsikring af motorkøretøjer og søfartøjer i Danmark sammen med tab af fortjeneste.

Lucas fortalte, at deltagende selskaber ville få adgang til en statslig genforsikringsgaranti begrænset til DKK 15.000.000.000 årligt på et stop loss-grundlag. “Beløbet ud over det, som er tilknyttet garantien, bestemmes årligt af økonomi- og erhvervsministeriet på grundlag af anbefalinger fra terrorforsikringsrådet. Dette beløb vil blive bestemt på det punkt, hvor det internationale genforsikringsmarked ikke længere er i stand til at levere tilstrækkelig genforsikringskapacitet for at dække NBCR-risici,” forklarede han i et brev til genforsikrere. Terrorforsikringspuljen vil betale en årlig risikopræmie til den danske stat for at have garantien til rådighed.

Resultaterne af undersøgelsen skal forelægges Finanstilsynet senest den 1. oktober i år. Lucas bad om estimater af tilrådighedværende kapacitet fra individuelle selskaber senest den 28. september.

Contact Information: Selskabskontakt: Mark Lucas Administrerende direktør U.S. RE ApS, Basel 41 61 279 92 99 mlucas@usre.com Mediekontakt: Mechlin Moore MDM Communications 239-777-1595 mmoore7412@aol.com