SAN DIEGO, CA--(Marketwire - February 15, 2011) - Invivoscribe(TM) Technologies, Inc., världsledande inom personlig molekylmedicin, meddelade idag att de har ingått ett samarbetsavtal med Novartis att utveckla och kommersialisera ett companion diagnostic test. Testet syftar till att identifiera svår patienter med FLT3 positiv myeloisk leukemi (AML) för specifik användning i samband med Novartis utvecklingförening midostaurin (PKC412). Midostaurin, en riktad lågmolekylär hämmare av FLT3 tyrosinkinas, är för närvarande i fas III av klinisk utveckling för nydiagnostiserade patienter med FLT3-muterade AML som får midostaurin eller placebo tillsammans med kemoterapi (NCT00651261). FLT3 är muterad hos cirka en tredjedel av alla AML-patienter och FLT3-mutationer är associerade med dålig prognos.

The American Society of Clinical Oncology (R) och National Comprehensive Cancer Network (R) rekommenderar att du testar för FLT3-mutationen hos alla patienter med diagnosen AML - bestämning av FLT3-mutationstatus har blivit standard för patienter med AML. Laboratory for Personalized Molecular Medicine (LabPMM (TM)), ett dotterbolag till Invivoscribe, är för närvarande det enda kliniklaboratoriet med en exklusiv licens till patenterna som krävs för att generera ett FLT3-resultat som kan användas mot godkännande av companion diagnostic.

"Utvecklingen av en FDA-godkänd FLT3 companion diagnostic för midostaurin kommer att vara en viktig milstolpe för våra företag, Invivoscribe och LabPMM", säger Dr Jeffrey E. Miller, grundare, ledande vetenskapsman och koncernchef för Invivoscribe och LabPMM. "Vi är glada att samarbeta med en av världens ledande läkemedelsföretag på ett sätt som gör att vi kan utnyttja vår kompetens inom både molekylär diagnostikproduktutveckling och personlig molekylär medicin."

Invivoscribe och LabPMM skall utveckla, tillverka och arbeta med Novartis avdelning för molekylär diagnostik (MDx) för att erhålla godkännande av companion diagnostic. Invivoscribe och Novartis MDx kommer sedan att arbeta tillsammans för att göra companion diagnostic för behandling av AML tillgänglig över hela världen.

Om AML
Svår myeloisk leukemi är en av de vanligaste typerna av leukemi bland vuxna enligt uppgifter från Leukemia and Lymphoma Society(R). AML orsakas av genetiska förändringar i normala hematopoetiska stamceller och definieras som mer än 20% blaster i benmärgen, vilka hämpar minskar växten av normala hematopoetiska celler vilket i sin tur leder till pancytopeni (låga nivåer av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar). AML drabbar cirka 13.000 nya patienter i USA varje år och cirka 30.000 nya patienter runt om i världen. AML är en sjukdom som främst drabbar äldre människor (snittåldern för diagnos är 66 år), risken ökar med åldern, men det är också den ledande dödsorsaken relaterad till cancer hos patienter under 20 år. FLT3-mutationer visas i upp till 30% av vuxna AML-patienter och dessa mutationer är associerade med dålig prognos vilket leder till betydligt kortare överlevnad och en högre incidens av återfall. Patienter med FLT3-muterad AML utgör ett område med stora obemötta behov, eftersom det finns få behandlingsalternativ. Den nuvarande standardbehandling för behandling av FLT3-muterad AML inkluderar kemoterapi, stamcellstransplantation och palliativ vård.

Om Invivoscribe Technologies, Inc.
Invivoscribe Technologies, Inc. (IVS), ett privatägt företag, är en världsledande leverantör av PCR-baserade molekylära reagenser, CE-märkta IVD:er, analytspecifika reagenser, och RUO-testprodukter och kontroller inriktning inom hematologi-onkologi och hematopatologi. IVS och dess dotterbolag erbjuder global tillgång till kliniskt validerade, personlig molekylära diagnostiska produkter, vilka används för att identifiera, klassificera och övervaka leukemi, lymfom och andra lymfoproliferativa sjukdomar. Resultaten från dessa molekylära tester tillåter läkare att fastställa och rekommendera den mest framgångsrika metoden för behandling till sina patienter med cancer.

Invivoscribe tillverkar sina produkter i San Diego, Kalifornien, på deras GMP-anläggning. Majoriteten av Invivoscribe produkter skyddas genom exklusiva licensierade patent. IVS-produkter säljs idag i över 50 länder till kliniska laboratorier direkt från Invivoscribe (USA) och Invivoscribe SARL (Frankrike), samt genom ett nätverk av distributörer över hela världen. För mer information, besök http://www.invivoscribe.com.

OmLabPMM LLC och LabPMM GmbH
Invivoscribes CLIA- och CAP-ackrediterat laboratorium, LabPMM LLC, är det enda referenslaboratoriet i världen som är auktoriserat att utföra mutationsanalys på både FLT3- och NPM1-biomarkörer. Invivoscribe har nyligen startat ett laboratorium i Planegg-Martinsried, Tyskland, för att utföra FLT3- och NPM1-testning för kunder i Europa . LabPMM GmbH förväntar sig att bli ackrediterade och är redo att acceptera prover senare i år. LabPMM:s kliniska referenslaboratorier, både i USA och i Tyskland, använder endast IVS-produkter. För mer information, besök http://www.labpmm.com.

Facebook
Twitter
Newsvine

Contact Information: Invivoscribe Technologies, Inc. Kontakt: +1 858 224 6600 corporate.relations@invivoscribe.com