TransAtlantic har tagit leverans av AHTS-fartyget Magne Viking

SWEDEN


TransAtlantic har tagit leverans av AHTS-fartyget Magne Viking

TransAtlantic tar leverans av AHTS-fartyget Magne Viking (tidigare
benämnd TransBering) från varvet Astilleros Zamakona i Bilbao, Spanien.
Fartyget kommer att flaggas in i det danska fartygsregistret, DIS.

Magne Viking är det tredje nybygget i en serie av fyra som byggs vid
varvet i Spanien. Det sista fartyget i serien, TransBarents är planerad
att levereras vid årsskiftet 2011/2012. Fartygsserien är speciellt
konstruerade för att möta kraven på effektiv, säker och miljövänlig
offshorehantering i områden med svåra isförhållanden.

Magne Viking har följande tekniska data:
AHTS, Ice 1A, stand by vessel, oilrec, clean design. Däcksareal 750 m2,
längd 85 m,
bredd 22 m, dödvikt 4 500 ton och uppfyller de senaste reglerna kring
oljesanering.

För ytterligare information kontakta VD Rolf Skaarberg eller
chef för Affärsområde Offshore/Icebreaking Christian W Berg, tel 0304-67
47 00

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi. Verksamheten är
indelad i två affärsområden; Offshore/Icebreaking och Industrial
Shipping. Verksamheten inom Affärsområde Industrial Shipping är uppdelad
i fyra divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltic och Shortsea Bulk.
Fartygsflottan består av 54 fartyg samt ett ankarhanteringsfartyg under
beställning med leverans 2012 samt fartyg inchartrade på kortare
perioder. Bolaget har ca 730 anställda. Omsättningen för 2010 uppgick
till MSEK 3 100 proforma. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm, segment Small Cap.

Attachments