PHOTOCURE ANNONSERER AT FINANSDIREKTØREN SLUTTER

             

Oslo, 15. november, 2011: Photocure ASA (OSE: PHO), et farmasøytisk selskap som spesialiserer seg innen fotodynamisk teknologi for dermatologi og kreft, melder i dag at selskapets finansdirektør (CFO), Christian Fekete, fratrer sin stilling.

Christian Fekete har vært finansdirektør i Photocure siden november 2004. Han ønsker å avslutte sitt arbeid som finansdirektør for å starte nye prosjekter utenfor Photocure. Han vil fratre sin stilling 1. desember, 2011. Photocure vil påbegynne arbeidet med å finne en etterfølger så fort som mulig.

Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure, kommenterer: "Vi ønsker å takke Christian Fekete for hans lange og gode bidrag i stillingen som finansdirektør i Photocure. Vi ønsker han alt det beste for framtiden."

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Photocure
Administrerende direktør Kjetil Hestdal
Tel: + 47 913 19 535, Email: kh@photocure.no


Om Photocure ASA

Photocure ASA er verdensledende innen fotodynamisk terapi. Selskapet er notert på Oslo Børs (OSE:PHO), og utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnose av hudsykdommer og kreft. Selskapet søker å løse udekkede behov ved å utvikle nye og innovative løsninger basert på sin patenterte Photocure Technology(TM). Photocure markedsfører og selger egne produkter i utvalgte markeder, og har utviklet sterke samarbeidsavtaler med ledende farmasøytiske selskaper på regional eller global basis. Photocures produkt for påvisning av blærekreft, Hexvix, er godkjent i Europa og USA. I tillegg markedsfører selskapet Allumera®, et fotodynamisk kosmetisk produkt, i USA. Photocure Technology(TM) setter nye standarder for diagnostisering og behandling av flere forhold, og blir kontinuerlig testet for nye produkter og indikasjoner for kreft og dermatologi.
Photocure ASA eier rettighetene til de registrerte varemerkene Allumera®, Photocure® og Hexvix®. For mer informasjon om Photocure, besøk www.photocure.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12