Carl-Henric Svanberg föreslås som ny ordförande i AB Volvo

Valberedningen i AB Volvo föreslår att Carl-Henric Svanberg utses till ny
styrelseordförande vid årsstämman den 4 april 2012. AB Volvos nuvarande
styrelseordförande Louis Schweitzer har frånsagt sig omval.

Pressinformation från AB Volvos valberedning 

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsemedlemmarna Peter Bijur,
Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Ravi Venkatesan, Lars
Westerberg, Ying Yeh och Olof Persson.

”Under sina dryga tio år i styrelsen har Louis Schweitzer med sin omfattande
erfarenhet och gedigna kunskap om fordonsindustrin gjort en stor och mycket
uppskattad insats för Volvokoncernen och dess aktieägare”, säger valberedningens
ordförande Carl-Olof By i en kommentar.

Valberedningen har enhälligt beslutat att till årsstämman föreslå Carl-Henric
Svanberg till ny medlem av och ordförande i styrelsen för AB Volvo.

”Carl-Henric Svanberg har en femtonårig vd- och styrelsebakgrund och är en
erkänt skicklig ledare. Han har en lång och gedigen erfarenhet som vd för
världsledande företag med globala positioner och som ordförande i ett av
världens största företag. Carl-Henric Svanberg, tillsammans med övriga
föreslagna styrelseledamöter, skapar en stark styrelse väl lämpad att möta
Volvokoncernens kommande utmaningar”, säger valberedningens ordförande Carl-Olof
By i en kommentar.

Valberedningen i AB Volvo består av fyra representanter för ett antal av
bolagets största ägare, som tillsammans representerar 17 procent av aktierna och
43,2 procent av rösterna, och styrelsens ordförande. De ledamöter som
representerar de största ägarna är Carl-Olof By, representant för AB
Industrivärden, Jean-Baptiste Duzan, representant för Renault s.a.s., Håkan
Sandberg, representant för SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB
Pensionskassa och Oktogonen, samt Lars Förberg, representant för Violet Partners
LP.

Stockholm 2011-12-12

För ytterligare information vänligen kontakta: Carl-Olof By, valberedningens
ordförande, telefon 08-666 64 00.

Viktig information angående pressträff

Idag kl 11:00 kommer det att anordnas en pressträff på Volvokoncernens
huvudkontor, Amazonvägen, Torslanda utanför Göteborg, där Carl-Henric Svanberg
och valberedningens i AB Volvo ordförande Carl-Olof By medverkar. Journalister
som är intresserade av att delta, vänligen ring Marie Falk, Media Relations &
Corporate News, AB Volvo, på telefon 031-66 11 81 alternativt 0765-53 40 28.

Louis Schweitzer har suttit i AB Volvos styrelse sedan 2001 och har varit
ordförande sedan januari 2010. Under åren 1986 till 2009 har Louis Schweitzer
haft ett antal olika befattningar inom Renault inkluderande ordförande och vd
för Renault SA. Louise Schweitzer är idag ordförande för Astra Zeneca och sitter
även i styrelserna för BNP Paribas, Véolia och L’oréal.

Carl-Henric Svanberg, född 1952, är idag styrelseordförande i BP plc och
styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Carl-Henric Svanberg har en
civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska högskola samt en civilekonomexamen
från Uppsala universitet.

Carl-Henric Svanberg var tidigare verkställande direktör och koncernchef i
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2003-2009, vd och koncernchef i Assa Abloy AB
1994-2003 samt har innehaft olika befattningar inom Securitas AB 1986-1994 och
Asea Brown Boveri (ABB) 1977-1985.

Carl-Henric Svanbergs bakgrund i övrigt omfattar: ledamot av styrkommittén för
FN:s Global Alliance for Information and Communication Technologies and
Development (GAID), External Advisory Board för Earth Institute vid Columbia
University samt Advisory Board för Harvard Kennedy School. Carl-Henric Svanberg
är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och Linköpings tekniska högskola,
och har mottagit H.M. Konungens medalj för sina betydelsefulla insatser för
svenskt näringsliv.