AB NASDAQ OMX Vilnius 2012 m. sausio 30 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000610040
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB56013A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB56013A
Atsiskaitymo data 2012-02-02
Išpirkimo data 2013-01-24
Valiuta, kuria nominuota emisija LTL
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 5,6
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 2,595
Vidutinis svertinis pelningumas, % 2,740
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 2,775
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, Lt 247 350 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, Lt 7 910 000
Išplatinta nominalia verte, Lt 70 000 000
Apyvarta, Lt 71 996 183,06

 

Rinkos operacijų departamentas
Tel 8 5 2724 352