Cencorp Oyj             Pörssitiedote 30.1.2012 klo 12.30    

Cencorp Oyj:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000.000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Mikkelissä, 30. päivänä tammikuuta 2012

CENCORP OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:
Mats Eriksson, toimitusjohtaja. p. 0400 358 982, mats.eriksson@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, joustavat virtapiirit, dekoraatiot ja RFID-antennit. Asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.