CORRECTION: Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2011 – augusti 2012

Hässleholm, SWEDENEolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1
september 2011 – 31 augusti 2012. 

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida
www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till
samtliga aktieägare senast under vecka 52 tillsammans med kallelse till
årsstämma. Årsredovisningen kan då även beställas direkt från Eolus på e-post:
info@eolusvind.com eller på telefon 010-199 88 00. 

Årsstämma kommer att hål

Attachments

EolusVind_Årsred_2011_2012.pdf 121210 Pressmeddelande Årsredovisning Eolus 2011-2012.pdf