AB Volvo har den 13 december 2012 erhållit en begäran om konvertering av 110 048
945 A-aktier till B-aktier.  Vidare har AB Volvos största ägare Renault s.a.s.
offentliggjort att bolaget avyttrat samtliga sina aktier i AB Volvo genom att
sälja 138 604 945 A-aktier på aktiemarknaden.
När dagens konvertering är genomförd och med hänsyn till ytterligare begärda
konverteringar och tidigare genomförda konverteringar sedan den 1 december 2012,
kommer det finnas totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa
är 546 544 375 A-aktier och 1 581 875 845 B-aktier. Antalet röster i bolaget
kommer då konverteringen är genomförd uppgå till 704 731 960 baserat på antalet
registrerade aktier. Exklusive AB Volvos innehav av egna aktier uppgår antalet
röster till 676 002 504.

En pressrelease kommer att publiceras när konverteringen av de 110 048 945 A
-aktierna är slutförd.

2012-12-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke
031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till
http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, samt drivsystem för marina och industriella applikationer.
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har
cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på
mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är
noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök
www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.