Eolus Vind säljer två vindkraftverk till Wallenstam

Eolus Vind AB säljer två idrifttagna vindkraftverk till Wallenstam AB och förvärvar andel i vindkraftsprojekt.

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-02-19 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

De två sålda vindkraftverken är placerade i Södervidinge i Kävlinge kommun. Verken är av modell Vestas V90 med en effekt på  2,0 MW vardera och togs i drift i november 2011.

Genom affären förvärvar Eolus även 37,5 procent av projektet Lunnekullen i Tibro och Karlsborgs kommuner.

Netto uppgår köpeskillingen för de båda affärerna till 59,5 Mkr.

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

  

 

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka 2 200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

130219 Pressmeddelande Eolus säljer två vindkraftverk till Wallenstam.pdf