Source: Stora Enso Oyj

Stora Enso utsett till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute

Helsingfors, Finland, 2013-03-12 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Stora Enso har utsetts till ett av världens mest etiska företag 2013 av Ethisphere Institute. Institutet ger utmärkelsen till företag som arbetar med etiskt ledarskap, metoder för efterlevnad av lagar och förordningar samt socialt ansvarstagande. Stora Enso ingår nu på listan för sjätte gången i rad, och är det enda finska företaget och ett av fem nordiska företag på 2013 års lista. 

”I år ansökte fler företag än något år tidigare om att få ingå på listan över världens mest etiska företag. Det visar hur viktigt etikarbetet är för många av företagens affärsmodeller. Dessutom ser vi att allt fler företag arbetar proaktivt och startar nya initiativ där etikprogrammen och kulturen sprids till hela branscher, exempelvis etiska organisationer som omfattar hela branscher och andra åtgärder. Det känns spännande att se att världens mest etiska företag år 2013 tar så här ledande positioner och inser sambandet mellan etiskt agerande och starkare finansiellt resultat”, säger Alex Brigham, chef för Ethisphere Institute.

Det rekordstora antalet nomineringar och ansökningar i år är ett tecken på de olika intressentgruppernas ökade erkännande av utmärkelsen världens mest etiska företag, men också på företagens strävan efter att erkännas för sina integritetsnormer och sin etiska kultur. 2013 års lista är den längsta någonsin sedan utmärkelsen infördes 2007.

”Vi är glada över att ha fått utmärkelsen i år igen. Vårt arbete för globalt ansvar och etiska affärsmetoder kommer att stärkas ytterligare när vår styrelse efter årsstämman i april i år får ett utskott för globalt ansvar och etiska frågor”, säger Terhi Koipijärvi, Head of Global Responsibility, Stora Enso.

Ethisphere har noga och i flera steg gått igenom nomineringar från företag i mer än 100 länder och 36 branscher. Ethisphere rankar företagen genom att gå igenom företagens etiska koder, titta på eventuella tidigare tvister och överträdelser av lagar och förordningar, bedöma investeringar i innovation och hållbara affärsmetoder, titta på aktiviteter för att förbättra företagets arbete för att vara en god samhällsmedborgare och studera nomineringar från ledande befattningshavare, branschkollegor, leverantörer och kunder.

Mer information om metod och en fullständig förteckning över världens mest etiska företag 2013 finns på http://ethisphere.com/wme.


För ytterligare information, v g kontakta:
Terhi Koipijärvi, Head of Global Responsibility, tel. +358 2046 21347 

 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/globalresponsibility

 

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. 

 

STORA ENSO OYJ