Eolus vindkraftsprojekt Långmarken i Kristinehamn har beviljats miljötillstånd

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-06-20 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Långmarkens vindkraftpark i Kristinehamn har beviljats miljötillstånd. Tillståndet omfattar upp till åtta vindkraftverk med en effekt om 20-25 MW.

Projekt Långmarken initierades av Wallenstam AB och förvärvades av Eolus i november 2012. Ansökningshandlingar lämnades in till länsstyrelsen i Värmland i februari 2011. I oktober 2012 beviljade miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län miljötillstånd för åtta vindkraftverk upp till 190 meters totalhöjd. Detta tillstånd har nu vunnit laga kraft.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka 2 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

130620 Pressmeddelande Eolus projekt Långmarken.pdf