Blue Vision A/S - Gennemførelse af salg af Strandpromenaden A/S

Hørsholm, DENMARK


Dato: 1. august 2013.
Årets meddelelse nr.: 10

Den 28. juni 2013 meddelte Blue Vision A/S at have indgået en aftale om salg af 100% af aktiekapitalen i Strandpromenaden A/S til Bricks A/S eller ordre.

Udover sædvanlige leveringer var salget bl.a. betinget af, at køber fik mulighed for at gennemføre en tilfredsstillende due diligence af selskabet, og at selskabets panthavere kunne tilslutte sig aftalen. Alle disse betingelser er nu opfyldt eller frafaldet, og transaktionen er således endeligt gennemført i dag.

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. juni 2013 for så vidt angår den forventede indvirkning af salget på det samlede resultat for Blue Vision koncernen for regnskabsåret 2013.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegne på telefon +45 36 94 44 17 eller per e-mail til fw@blue-vision.dk.

 

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

 

Frederik Westenholz

Bestyrelsesformand