Berlin IV A/S – Insidere handler

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

DENMARK


                                                                                                                                                Selskabsmeddelelse 
                                                                                                                                                nr. 08 / 2013 
                                                                                                                                                Aarhus, 18. September 2013 
                                                                                                                                                CVR. nr. 29 14 98 60  

 

 

 

Aktiekøb – Insidere handler

 

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Berlin IV A/S indberette oplysninger om ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med Berlin IV A/S aktier.

 

Navn:                   Stannow Invest ApS

Årsag:                  Nærtstående til bestyrelsesmedlem Erik Stannow

Udsteder:             Berlin IV A/S

Fondskode:          DK0060091585

Betegnelse:          A-aktier

Transakton:          Køb

Handelsdato:        18.09.2013

Marked:                Privat handel

Antal, stk.:            1.000.000

Kursværdi i DKK:    1.800.000,00 DKK

 

 

Navn:                   Erik Stannow

Årsag:                  Bestyrelsesmedlem

Udsteder:             Berlin IV A/S

Fondskode:          DK0060085694

Betegnelse:          B-aktier

Transakton:          Køb

Handelsdato:        17.09.2013

Marked:                OMX Nasdaq Copenhagen

Antal, stk.:            385.720

Kursværdi i DKK:    655.724,00 DKK

 

 

Aarhus, september 2013

Søren Krarup, adm. direktør

 

 

 

Kontaktpersoner:
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på +45 60 19 64 33 eller formand Erik Stannow på telefon +44 77 17 89 81 04.
_____________________________________________________________________________

Berlin IV A/S ejer og driver en portefølje bestående af 135 ejendomme med i alt 2.751 bolig og erhvervslejemål beliggende i Berlin. Berlin IV A/S B-aktier har siden 2007 været noteret på NASDAQ OMX København. Strategien er at optimere driften og udnytte potentialet i ejendommene med henblik på at forbedre porteføljens værdi og selskabets resultat. www.berlin4.dk


Attachments

Insidere handler 18092013 ES.pdf