Korrigering av redovisning av finansiella derivat påverkar Eolus rörelseresultat och finansnetto

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-12-13 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Inför färdigställande av Eolus årsredovisning för räkenskapsåret 2012/2013 har redovisningen korrigerats för utfallet av finansiella derivat. Detta påverkar Eolus rörelseresultat samt finansnetto. Dock påverkas inte årets resultat utan det uppgår fortsatt till 141,6 MSEK.

Som tidigare kommunicerats har Eolus bytt redovisningsprincip och redovisar nu enligt IFRS. I samband med färdigställandet av årsredovisning för räkenskapsåret 2012/2013 har redovisningen korrigerats för utfallet av finansiella derivat för att bättre motsvara principerna enligt IFRS. Effekten av denna korrigering blir att Eolus rörelseresultat samt finansnetto påverkas såvida att rörelseresultatet försämras med 17,3 MSEK och finansnettot förbättras med motsvarande summa. Årets resultat påverkas inte utan uppgår fortsatt till 141,6 MSEK.

Eolus årsredovisning för räkenskapsåret 2012/2013 offentliggörs den 13 december klockan 8.45.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

131213 Pressmeddelande Korrigering av redovisning av finansiella derivat påverkar Eolus rörelseresultat och finansnetto.pdf