Outokumpu avslutar den strategiska översynen av precisions- och tunna band i Sverige och Tyskland

Helsinki, FINLAND


OUTOKUMPU OYJ
PRESSMEDDELANDE
13 februari 2014 kl. 7.55 CET

 

I juni 2013 meddelade Outokumpu att man skulle genomföra en strategisk översyn av verksamheterna för precisions- och tunna band i Kloster och Nyby, i Sverige och i Dahlerbrück, Tyskland i syfte att minska överkapaciteten och uppnå kostnadsbesparingar genom ökad effektivitet. Som ett resultat av översynen planerar Outokumpu att lägga ned verksamheten i Kloster, Sverige. Verksamheterna i Nyby, Sverige och i Dahlerbrück, Tyskland kommer att fortsätta som tidigare.

Vad gäller verksamheten i Nyby genomförde Outokumpu omfattande tester för att undersöka om det är ekonomiskt och produktionstekniskt genomförbart att flytta produktionen från Nyby till andra anläggningar i Europa. Givet de speciella förutsättningar som krävs för produktportföljen i Nyby visade utvärderingen att ett produktionsskift inte skulle vara genomförbart. Verksamheten i Nyby fortsätter således som innan.

Outokumpu har också utvärderat möjliga alternativ för att uppnå ökad effektivitet i verksamheterna för precisions- och tunna band i Kloster, Sverige och i Dahlerbrück, Tyskland. Kloster har sedan juni 2011 genomfört ett omstruktureringsprogram i syfte att återfå lönsamhet. Trots ökad effektivitet fortsätter enheten att vara förlustbringande och därför planerar Outokumpu att lägga ner verksamheten i Kloster mot slutet av 2014. Outokumpu kommer att uppfylla alla sina åtaganden till Klosters kunder under övergångsperioden samtidigt som produktionen planeras att flytta från Kloster till andra anläggningar i Europa. Kloster har cirka 170 anställda och hade under 2013 en produktionsvolym på cirka 18 000 ton rostfritt stål.

Med nära 2 000 anställda, fortsätter Sverige att vara ett av de viktigaste länderna för Outokumpu. Enheterna i Avesta, Nyby och Degerfors utgör kärnan i Outokumpus verksamhet för rostfritt specialstål. Under 2013 slutförde Outokumpu ett investeringsprogram på 100 miljoner euro i Degerfors i syfte att ytterligare öka konkurrenskraften för företagets kvartoplåtverksamhet.

Outokumpu kommer att fortsätta precisionsbandsverksamheten i Dahlerbrück, Tyskland som tidigare. Dahlerbrück levererar skräddarsytt specialstål till en krävande kundkrets. Dagens tillkännagivande inte är direkt relaterat till den övergripande industriella omstruktureringsplanen som Outokumpu meddelade den 1 oktober 2013 med syfte att förbättra Outokumpus finansiella resultat i Europa.

”Fortsatt hög import från Asien till Europa, hög prispress och tröga ekonomiska utsikter i Europa gör att vi måste vidta ytterligare åtgärder för att sänka våra kostnader. De planerade åtgärderna i vår verksamhet i Kloster är smärtsamma men nödvändiga för att förbättra Outokumpus finansiella resultat i rådande svåra marknadsmiljö”, säger koncernchef Mika Seitovirta.

Outokumpu kommer att inleda förhandlingar med arbetstagarrepresentanter i Sverige om de planerade åtgärderna med full respekt för lokal lagstiftning och praxis. De planerade åtgärderna väntas leda till årliga besparingar på cirka 15 miljoner euro.

För mer information:

Sonja Rasin, tel. +46 708 926616

Outokumpu GroupOutokumpu är en global marknadsledare inom rostfritt stål och speciallegeringar. Vi tillverkar avancerade material som är effektiva, hållbara och återvinningsbara och med dem byggs en värld som varar för evigt. Rostfritt stål uppfanns för hundra år sedan och är ett idealt val för krävande användningsområden i allt från köksutrustning till broar, energianläggningar och medicinsk utrustning. Det är ett till 100 % återvinningsbart, korrosionsfritt, underhållsfritt, hållfast och hygieniskt material. Outokumpu har cirka 15 000 anställda i över 40 länder. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo, Finland. Outokumpu är listat på NASDAQ OMX Helsingfors. www.outokumpu.com

 


Attachments

Strategic review 13022014 SWE.pdf