SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, FINLAND


SSK Suomen Säästäjien                                        Pörssitiedote 14.3.2014 klo 15:00

Kiinteistöt Oyj

 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset:

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14. päivänä maaliskuuta 2014 Porissa.

Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2014 ja osingon maksupäivä on 26.3.2014.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota niin, että puheenjohtajalle maksetaan 4000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2000 euroa vuodessa.

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Esa Haavisto, Mari Grönroos ja Mikael Grönroos.

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö

Porissa maaliskuun 14. päivänä 2014

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ilpo Pirilä

Toimitusjohtaja

p. 040 72 658 72

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet