ADDvise har fått en order på laboratorieinredning och skyddsventilation från
Bactiguard. Utrustningen ska installeras i Bactiguards forsknings- och
produktionslab i nya lokaler vid Novum i Huddinge. Ordervärdet uppgår till ca
1,4 MSEK. Ordern kommer att levereras till kund under 2014.


- Privat sektor i Norden fortsätter att återhämta sig efter ett antal år av låg
aktivitet. Den goda tillgången på riskkapital för forskning är en viktig faktor
som driver efterfrågan på våra produkter och lösningar, säger Rikard
Akhtarzand, VD för ADDvise Lab Solutions i en kommentar till ordern.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
ADDvise, IM Medico, KEBO, Sonesta och Tillquist erbjuder helhetslösningar i
form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter.
ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets
aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är
bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.