Eolus lämnade vinnande anbud i Region Skånes stora vindkraftsupphandling

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-09-04 15:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Region Skåne har meddelat att Eolus lämnat det vinnande anbudet i den offentliga upphandling rörande investering i vindkraft som genomförts av Region Skåne. Det innebär att Eolus kommer att teckna avtal med Region Skåne om försäljning av sex vindkraftverk i vindpark Fröreda.

Den offentliga upphandlingen som Region Skåne genomfört är den största i sitt slag i Sverige och Eolus anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga. Sammantaget omfattar affären sex av de sju vindkraftverk av modell Vestas V126 3,3 MW som kommer att uppföras i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun. Beräknad årlig produktion beräknas till minst 54 GWh.

-Från Eolus sida är vi mycket stolta och glada över att i hård konkurrens få vara med i Region Skånes strävan att minska sin miljöpåverkan genom en betydande direktinvestering i produktion av miljövänlig el. Avtalet innebär också att Eolus genomför en av sina största affärer med en enskild kund vilket är ännu ett prov på vår förmåga att leverera och etablera högklassiga vindkraftsprojekt som möter marknadens krav på lönsamhet säger Eolus VD Per Witalisson.

Avtal kommer också att skrivas för minst fem års fullständiga drift- och förvaltningstjänster från Eolus för de sex vindkraftverken.

Etableringen av vindpark Fröreda kommer att påbörjas omedelbart och överlämning av de sex vindkraftverken till Region Skåne beräknas ske under hösten 2015.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450 av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 231 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

140904 Presmeddelande Eolus vinner upphandling hos Region Skåne.pdf