Correction of exchange notice (132/14): Handelsstopp i/Trading halt in Investment AB Kinnevik (133/14)

SWEDEN


Correction refers to short name of the B-shares in the English text. The correct short name is KINV B.

Börsen har fattat beslut om att stoppa handeln för A-aktierna i Investment AB Kinnevik (KINV A, ISIN-kod SE0000164600, orderboks ID 998) och B-aktierna i samma bolag (KINV B, ISIN-kod SE0000164626, orderboks ID 999) från klockan 09:00 tills vidare med hänvisning till 22 kap. 1 § p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Börsen har även fattat beslut om att stoppa handeln i alla övriga instrument kopplade till aktierna.

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet och har i enlighet med 22 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutat att det ska bestå tills vidare.

The Exchange has decided to halt the trading in the A-shares of Investment AB Kinnevik (KINV A A, ISIN code SE0000164600, order book ID 998) and the B-shares in the same company (KINV B, ISIN code SE0000164626, order book ID 999) with effect from 09:00 CET until further notice in accordance with Chapter 22, section 1, p. 1 of the Securities Markets Act (2007:528). The Exchange has also decided to halt the trading in all other instruments related to the shares

The Swedish Financial Supervisory Authority has been notified and in accordance with Chapter 22, section 2 of the Securities Markets Act (2007:528) decided that this trading halt shall remain until further notice.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Niklas Ramstedt eller Patrik Hellgren på telefon 08-405 60 00, or iss@nasdaqomx.com

For further information concerning this exchange notice please contact Niklas Ramstedt or Patrik Hellgren, telephone +46 8 405 60 00, or iss@nasdaqomx.com