Nya kunder och uppdrag till Intellecta

SWEDEN


Intellectas bolag har vunnit flera nya kunder och uppdrag under tredje
kvartalet. Fler och fler uppdrag är samarbetsprojekt mellan Intellectas olika
bolag, vilket är helt i linje med koncernens strategi och vision. Bland
koncernens 30 största kunder är ca en tredjedel ett resultat av samarbete mellan
koncernens bolag.

Här ett axplock av nya samarbeten:
1. Jyske Aas väljer Bysted A/S och Propeople för sin upplevelsekommunikation.

Uppdraget att utveckla place-brandingkommunikation för att marknadsföra Jyske
Aas och nordjyllands natur har i tuff konkurrens gått till Intellecta-bolagen
Bysted A/S och Propeople i Köpenhamn. Jyske Aas är Europas nordligaste ås som
bildades för mer än 12 000 år sedan. Uppdraget syftar till att stärka turismen
och öka besöken till Jylland och omfattar digital story telling på rast-och
informationsplatser kring åsen för att berätta om platsens natur, geologi och
kulturhistoria för turister året runt.

2. Exportkreditnämnden väljer Hilanders och Intellecta Corporate för sin nya
strategiska kommunikation.

Uppdraget omfattar bl.a. strategisk kommunikation, arbete på konceptuell nivå,
kampanjer samt årsredovisning.

3. Acando och Connecta väljer Rewir för att stötta varumärkesfusion.

De två konsultbolagen Acando och Connecta ska bli ett, och verka under ett och
samma varumärke. Rewir har fått förtroendet att stötta varumärkesfusionen
utifrån det strategiska och visuella perspektivet. Med hjälp av en
varumärkesplattform och en ny visuell identitet ska Rewir bidra till att lägga
grunden för det nya bolagets resa, både internt och på marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations- och kommunikationschef, Intellecta AB         + 46 70
735 0702

Bo Søby Kristensen, VD Bysted A/S
          + 45 23 24 46 76

Jesper Malmborg, VD Propeople Denmark,
                                       + 45 20 41 20 33

Christina Karlsson Kazeem, VD Hilanders
                                                 + 46 73 211 30 52

Anders Borg, VD Intellecta Corporate AB
                  + 46 70 547 31 34

Johannes Bergh, VD Rewir
AB                                                                    + 46 76
182 02 28

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S,
Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople
Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen
har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland,
Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.