Cassandra Oil och samarbetspartnern VSM:s moderbolag Sacyr S.A. inviger på
torsdag den 20 november Cassandra Oils processanläggning på VSM:s site i
Spanien.
Förutom Cassandra Oil och Sacyr kommer representanter från flera internationella
oljebolag att medverka vid invigningen, som kommer att förrättas av borgmästaren
i Jerez de la Frontera.

Parallellt med de pågående testkörningarna på siten för Cassandra Oil
förhandlingar med Sacyr om parternas planerade joint venture. Målsättningen är
att grundlägga ett samarbete som inte bara omfattar den nuvarande siten i Cadiz
i sydvästra Spanien, utan även en bred etablering på flera siter i Spanien.
För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59
Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 8 000.