Vigmed annonserade idag att de fortsätter skriva exklusiva distributionsavtal
inom Europa – senast i raden nu med Mediq Suisse AG.
Efter en rad av tecknade avtal för merparten av den västeuropeiska marknaden,
och följt av förra veckans distributionsavtal för den viktiga tyska marknaden,
lägger Vigmed nu Schweiz till deras snabbt växande nätverk av distributörer.
Detta fullbordar avtal för hela det tyska språkområdet (DACH) för distribution
av Vigmeds unika och patenterade säkerhetsprodukter.

"Vi är mycket glada över att få välkomna ett av företagen inom den starka Mediq
gruppen till vår familj av distributörer inom Europa", säger Vigmeds
försäljningschef för Europa, Mike Dooley. "Mediq Suisse är ett växande företag
och vi ser mycket fram emot att vidare bidra till denna tillväxt genom att
erbjuda kvalitetsprodukter anpassade efter Mediqs målsättning om att erbjuda
säkrare produkter till den schweiziska hälso- och sjukvårdssektorn."

"Jag är övertygad om att detta är början på ett framgångsrikt partnerskap. Vårt
kvalificerade team här i Schweiz är angeläget om att börja marknadsföra dessa
produkter under 2015, och vi ser fram emot att hjälpa till att minska
nålstickskador i Schweiz med de säkerhetsinnovationer som Vigmed
tillhandahåller", säger Ralph Schönbächler, VD Mediq Suisse.
För vidare information kontakta:

VD, Finn Ketler, 042 600 5311 eller Sales Director Europe, Mike Dooley, 042 600
5317
Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden
unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och
sysselsätter ett 20-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First
North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en
filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida:
www.vigmed.com/investor