SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, FINLAND


SSK Suomen Säästäjien                                       Pörssitiedote 23.3.2015 klo 15:00

Kiinteistöt Oyj

 

 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset:

 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23. päivänä maaliskuuta 2015 Helsingissä.

 

Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2014 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

 

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 151.945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2015 ja osingon maksupäivä on 10.4.2015.

 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota niin, että puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.000 euroa vuodessa minkä lisäksi maksetaan matkakulut.

 

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

 

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Tapani Rautiainen, Timo Valjakka, Mikael Grönroos ja Esa Haavisto.

 

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Nexia Oy, KHT-Yhteisö.

 

 

Helsingissä maaliskuun 23. päivänä 2015

 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

 

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

p. 040 761 9669

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet