SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

Helsinki, FINLAND


Pörssitiedote

Julkaistavissa 28.4 2015 klo 14.00

 

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

 

 

YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2015 (Vertailukausi 1.1.-31.3.2014)

 

- SSK:n liikevaihto oli 196 TEUR (179 TEUR). Kasvu johtui pääosin vuokratuottojen kasvusta

- Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja katsauskaudella oli 131 TEUR (95 TEUR)

- tulos katsauskaudella oli 106 TEUR (84 TEUR). Kasvu johtui liikevaihdon kasvun lisäksi arvopapereiden myyntivoitoista

-  tulos/osake 0,07 EUR (0,05 EUR) ja oma pääoma/osake 2,91 EUR (3,01 EUR).

- yhtiön uusi toimitusjohtaja ja hallitus aloittivat työskentelyn tammikuussa

- yhtiö käynnisti tammikuussa strategiaprosessin ja kertoi maaliskuussa uudelleensuunnatusta strategiasta

- Investors Housen Management –liiketoiminta siirtyi maaliskuussa tehdyllä liiketoimintakaupalla yhtiön omistukseen 1.4.2015 lukien

 

 

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN

 

Tammi-maaliskuun tulos parani edellisvuoden vertailujaksosta mihin vaikuttivat sekä kasvaneet vuokratuotot että arvopapereiden myyntivoitto.

 

Tammikuussa valitun uuden hallituksen toimesta käynnistettiin strategiaprosessi, jonka tulokset julkistettiin maaliskuussa. Yhtiön strategiaa uudelleensuunnataan siten, että uudet investoinnit painottuvat asumisen sektoriin. Päätöksen taustalla on se, että juuri tällä kiinteistöliiketoiminnan saralla on paras mahdollisuus kehittää yhtiötä uusien omistajatahojen vahvuuksien kautta. Maaliskuussa toteutimme ensimmäisen uuden strategian mukaisen investoinnin ostamalla Investors Housen management –toiminnot.

 

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 

Liite: Osavuosikatsaus Q1/2015

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet


Attachments

SSK OYJ Q1 OSAVUOSIKATSAUS 2015.pdf