Som Cassandra Oil meddelade tidigare i dag är Cassandra Oil och Sacyr överens om
att avsluta testfasen och i stället övergå till produktion, initialt i mindre
skala med en processanläggning men som i närtid ska kunna skalas upp och
dessutom utökas med ytterligare en processanläggning.
I anledning av uppgifter i media vill Cassandra Oil understryka att det i
dagsläget inte är möjligt att bedöma när processanläggningen kommer att kunna
köras med full kapacitet, eller vad detta innebär i ekonomiska termer, och inte
heller när i tiden det kan bli aktuellt att leverera och driftsätta ytterligare
en processanläggning i Spanien.
För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59
Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm
med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 8 000.