BOSTON, MA--(Marketwired - Aug 25, 2015) - GlobalSign, en ledande leveratör av identitetstjänster för handel, kommunikation och social media, annonserade idag lanseringen av sin senaste version av Active Directory integratören, Automated Enrollment Gateway (AEG). Ursprungligen släppt 2013, AEG är en mjukvarutjänst vilken fungerar som en brygga mellen GlobalSigns SaaS certifikat tjänster och en organisations Windows miljö, AEG simulerar aspekterna av en självdriftad Certifikat Auktoritet (t.ex. Microsoft CA) genom vidarebefordran av CER till GlobalSign. GlobaSign hanterar säkerhet, hög tillgänglighet och CA aktiviteter medan organisationen upprätthåller kontrollen över användare och regler.

AEG möjliggör för en organisation att använda Active Directory för automatisering av inregistrering, provisionering och hantering av digitala certifikat utan det resursintensiva behovet att drifta en intern CA. Avlastning av bördan av CA hanteringen till en tredje part som GlobalSign vilken undergått WebTrust revision minskar totalkostnaden för ägarskapet av public key infrastruktur, reducerar risken för kostsamma affärsavbrott på grund av systemfel eller misstag i nyckel hanteringen.

Den senaste versionen av AEG bygger på dess existerande succe som en plattform för automatiserad distribution av certifikat för säker e-post (S/MIME) användar och maskin autentisering samt för interna servrar.

Nya funktioner inkluderar:

  • SCEP server: Organisationer kan nu utfärda certifikat till objekt som inte ingår i Active Directory domäner (t.ex. routrar, mobila enheter, och andra operativsystem än windows) genom nyttjande av SCEP server funktionalitet. Inregistrering av användare och maskiner kan utföras via den nya manuella inregistrerings webbsidan, vilken är en internt tillgänglig sida som möjliggör för ägare av enheter vilka inte ingår i AD domäner att inregistrera för certifikat individuellt. Alernativt så kan organisationer som använder sig av en Mobile Device Management (MDM) plattform länka direkt till SCEP servern för utfärdande av certifikat till mobilenheter. Utfärdande av certifikat genom AEG centraliserar den genomgående certifikatsaktiviteten inom en organisation genom förenklad övervakning och utökad kontroll.

  • Nyckel återhämtning och arkivering: Under certifikat inregistreringsprocessen är den privata nyckeln som del av certifikat utfärdandet säkert sänd till en lokal server för arkivering. Användande av nyckelarkivering och återhämntning är grundläggande för S/MIME användningsfall, och hjälper med skyddet från komplett förlust av krypterad data i den händelse att original nyckeln ej längre är tillgänglig. Privata nycklar är aldrig skapade av eller lagrade hos GlobalSign.

  • Utökad Windows Server support: AEG kan nu installeras på Windows Server 2008 R2 och 2012 R2.

  • Utökade livscykel hanterings möjligheter: Ytterligare certifikat livscykel funktionalitet är nu tillgänglig direkt AEG i adminstratörs panelen (t.ex. nyckel återhämtning, arkivering, certifikt annulering)

  • Multipla företagsprofiler: Flera profiler kan nu hanteras via ett AEG konto, idealiskt för organisationer med certifikat behov för separata avdelningar eller undergrupper.

Lila Kee, Chief Product Officer, GlobalSign säger, "Jag är väldigt upprymd över vår senaste AEG version. Antalet uppkopplade enheter i den moderna organisationen fortsätter att växa, och det är osannolikt att varje enhet kommer vara del av Active Directory, expansionen av AEG till att inkludera enheter som inte är del av en AD-domän ger administratörer en enkel metod att möjliggöra certifikat baserade lösningar, som klient och maskin autentisering, S/MIME eller SSL på mobila enheter, routrar, andra operativsystem än windows, med mera, allt från samma portal som dom använder för sina domän objekt."

AEG är tillgängligt direkt via GlobaSigns växande nätverk av systemintegratörer. För mer information om GlobalSigns Automated Enrollment Gateway, vänligen besök https://www.globalsign.com/en/auto-enrollment-gateway/.

Om GMO GlobalSign

GlobalSign, grundat 1996, är en leverantör av identitetstjänster för Internet of Everything (IoE), medlande av tillit för säker handel, kommunikation och grupp interaktioner för billioner av nät-transaktioner runtom i världen vid varje given stund. GlobalSigns Identity and Acess Management (IAM) portfolio förvärvad genom Ubisecure i september 2015, inkluderar tillgångskontroll, single sign-on (SSO), fedaration och delegerings tjänster hjälper organisationer och tjänsteleverantörer att skapa nya affärsmodeller för kund och partner interaktioner. Den tidigare Ubisecure verksamheten är nu GlobalSign Center of Excellence for IAM, baserat i Helsingfors. GlobalSigns lösningar är utvecklade för att bemöta den massiva skalbarheten krävd av den framväxande $14,4 trillioner IoE marknaden, där förmågan att säkra nätverks kopplingar mellan människor, processer, data och ting, kommer att kräva att varje "ting" har en betrodd identitet som kan förvaltas. Företaget har kontor i USA, Europa och Asien. För senaste nyheterne om GlobalSign, besök www.globalsign.com eller följ GlobalSign på Twitter (@globalsign).

Contact Information:

För ytterligare detaljer vänligen kontakta på engelska:
Robin Eriksson
GlobalSign
+46775888133
robin.eriksson@globalsign.com