Investors House Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                                                                                                       

 

 

Pörssitiedote, julkaistavissa 31.8.2015 klo 13

 

 

INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

 

YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUSTA 2015 (vertailukausi 1.1.-30.6.2014)

- Investors House liikevaihto oli 472 t€ (351 t€). Liikevaihdon kasvu 34,5 % aiheutui jatkuvien toimintojen vertailukautta paremmasta vuokratuotosta sekä 1.4.2015 alkaen management-toiminnan tuotosta

- yhtiö siirtyi katsauskaudella raportoimaan osavuosikatsauksen kolmen kuukauden välein sekä käyttämään IFRS-raportoinnissa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja hankinta-arvojen sijaan. Tarkoituksena oli parantaa sijoittajainformaatiota siirtymällä näiltä osin samaan käytäntöön kuin muilla listatuilla kiinteistöyhtiöillä

- Katsauskauden tulos oli  1.878 € (573 t€). Tulosparannus + 228 % aiheutui liikevaihdon kasvusta, arvopapereiden myyntivoitoista sekä siirtymisestä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon menetelmään, jolloin koko kiinteistökanta arvotettiin hankinta-arvojen sijaan käypiin arvoihin.

- tulos / osake oli 1,22 € (0,38 € )

- oma pääoma/ osake 5,01 € (3,80 €)

- katsauskauden alussa uusi hallitus ja toimitusjohtaja aloittivat työnsä.

- Yhtiö käynnisti strategiaprosessin ja julkisti uuden asumiseen suuntaavan strategian

- Yhtiö käynnisti ja sai valmiiksi tulosraportoinnin kehityshankkeen

- Yhtiö hankki Investors Housen Management –toiminnot ja otti käyttöön toiminimen Investors House  Oyj toukokuussa sekä kesäkuussa aloitti uuden strategian mukaiset investoinnit asumisen sektorilla

 

YHTEENVETO HUHTI-KESÄKUUSTA 2015 (vertailukausi 1.4.-30.6.2014)

- liikevaihto oli 276 t€ (172 t€). Liikevaihdon 60,5 %:n kasvu aiheutui sekä olemassa olevien vuokrasopimusten aikaisempaa paremmasta tuotosta että management toiminnan tuotoista

- katsauskauden tulos 1.389 t€ (268 t€). Tulosparannus + 418 % aiheutui paitsi tuottojen kasvusta myös erityisesti kiinteistökannan käyvän arvon menetelmän mukaisesta arvostuksesta

- tulos / osake oli 0,91 € (0,18 €)

- yhtiö käynnisti jaksolla uudistetun strategian mukaiset investoinnit hankkimalla As Oy Hämeenlinnan Aroniitunkuja 7 osakekannan sekä tekemällä ostosopimuksen kahdesta huoneistosta As Oy Helsingin Aurinkohalssista Vuosaaren Aurinkolahdessa

 

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN

Tammi-kesäkuun tulos parani edellisvuodesta merkittävästi. Tähän vaikuttivat sekä kasvaneet vuokratuotot, arvopapereiden myyntivoitot että siirtyminen sijoituskiinteistöjen arvostuksessa ns käyvän arvon menetelmään.

Katsauskauden aikana yhtiö rakensi edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle: Strategia uudelleensuunnattiin siten, että investoinnit keskitetään asumiseen. Ensimmäiset investoinnit toteutettiin. Tulosraportointia parannettiin siten, että yhtiö siirtyi perusteiltaan ja frekvenssiltään vastaavaan raportointiin kuin muut listatut kiinteistösijoitusyhtiöt. Tällä muutoksella pyritään parantamaan sijoittajainformaatiota, läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Yhtiö pyrkii jatkamaan katsauskaudella aloitetulla polulla ja kasvattamaan asumiseen keskittyvään liiketoimintaa kannattavasti ja riskit halliten. Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimäräisen yhtiökokouksen päättämään suunnatusta annista.

 

Helsinki 31.8.2015

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

Investors House Oyj

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 

Jakelu                OMXNasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Liite                     Osavuosikatsaus 1-6/2015


Attachments

Q2 osavuosikatsaus 31.8.15.pdf