Investors Housen ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2.2015 päätökset suunnatusta osakeannista

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                                                                                                       

  

Pörssitiedote, julkaistavissa 28.9.2015 klo 14

  

INVESTORS HOUSEN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 28.9.2015 PÄÄTÖKSET SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

 

Investors House Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 28.9.2015 tehnyt seuraavat päätökset:

Suunnattu osakeanti

 

  • Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiö antaa suunnatulla osakeannilla 1.660.402 uutta osaketta Maakunnan Asunnot Oy:n, Royal House Oy:n, Godoinvest Oy:n, Core Capital Oy:n ja OWH-Yhtiöt Oy:n merkittäviksi.
  • Perusteena osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön tarve kasvattaa kiinteistöomistuksiaan ja liiketoimintansa laajuutta oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Järjestelyllä varmistetaan myös yhtiön liiketoiminnan tulevan kasvun edellytykset kasvattamalla yhtiön omavaraisuutta ja siten mahdollistamalla tulevien investointien rahoittaminen vieraalla pääomalla.
  • Kustakin merkitystä osakkeesta maksettava merkintähinta on 5,21 euroa eli annettavista uusista osakkeista yhteensä 8.650.694,42 euroa. Merkintähinta vastaa osakkeen käypää arvoa, joka on määritetty ottamalla huomioon, että yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskihinta ajalla 1.5.–2.9.2015 on ollut 5,20 euroa, ja yhtiön toisen vuosineljänneksen päättymishetken 30.6.2015 taseen mukaan yhtiön oma pääoma osaketta kohden on ollut 5,01 euroa, minkä hallitus arvioi nyt kysymyksessä olevan osakeannin myötä sen verovaikutukset huomioiden nousevan tasolle 5,20 euroa osaketta kohden.
  • Merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan apporttiomaisuudella siten, että kukin merkintään oikeutettu taho luovuttaa yhtiölle tietyt asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet. Apporttiomaisuuden arvoksi katsotaan osakkeita maksettaessa 85 prosenttia niiden käyvistä nettoarvoista.

 

Maksuton osakeanti yhtiölle

 

  • Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiö antaa maksuttomalla osakeannilla 339.598 uutta osaketta yhtiölle itselleen.

 

Osakeantivaltuutus

 

  • Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa voidaan antaa enintään 339.598 yhtiön hallussa olevaa osaketta.
  • Valtuutuksella annetaan hallitukselle mahdollisuus päättää poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli poikkeamiseen on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

 

 

Helsinki 28.9.2015

Investors House Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 

Jakelu                OMXNasdaq Helsinki

                           Keskeiset tiedotusvälineet