Iisalmi, 2015-10-29 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- OLVI OYJ                OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2015 klo 9.00

OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015—30.9.2015 (9 KK)

OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konserni jäi edellisvuoden kolmannen kvartaalin tuloksesta lähinnä Valko-Venäjän valuuttakurssin voimakkaan heikentymisen sekä keskikesän viileän ja sateisen sään aiheuttaman kulutuskysynnän laskun vuoksi.

 

Tammi-syyskuu 2015 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 452,1 (449,3) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto oli 241,7 (254,4) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto oli 31,8 (36,5) miljoonaa euroa

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,83 (1,39) euroa
- Omavaraisuusaste oli 56,1 (57,6) prosenttia

 

Heinä-syyskuu 2015 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 168,0 (170,4) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto oli 88,9 (97,8) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto oli 14,1 (17,2) miljoonaa euroa

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,73) euroa. Osakekohtaisen tuloksen laskuun vaikuttivat rahoituseriin kirjatut Valko-Venäjän tytäryhtiöön liittyvät realisoitumattomat valuuttakurssierot.

 

Olvi täsmentää lähiajan näkymiään ja arvioi konsernin vuoden 2015 myyntivolyymin hieman kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan hieman vuotta 2014 pienempi. Konsernin aikaisemmin julkaistu ohjeistus oli: Olvi arvioi konsernin vuoden 2015 myyntivolyymin hieman kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2014 tasolla tai hieman pienempi.

 

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

 

  7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos % / %-yks. 1-9/ 2015 1-9/ 2014 Muutos % / %-yks. 1-12/ 2014
Myyntivolyymi, mltr 168,0 170,4 -1,4 452,1 449,3 0,6 576,5
Liikevaihto, meur 88,9 97,8 -9,1 241,7 254,4 -5,0 320,8
EBITDA, meur 18,3 21,3 -14,1 44,0 47,7 -7,8 55,9
Liikevoitto, meur 14,1 17,2 -17,7 31,8 36,5 -12,8 41,0
% liikevaihdosta 15,9 17,5   13,2 14,3   12,8
Tilikauden tulos 7,6 15,5 -51,0 17,2 29,4 -41,6 33,1
% liikevaihdosta 8,6 15,9   7,1 11,6   10,3
Tulos/osake, eur 0,37 0,73 -49,3 0,83 1,39 -40,3 1,57
Bruttoinvestoinnit, meur 5,1 8,5 -39,8 21,1 31,9 -33,8 41,6
Oma pääoma/osake, eur       8,73 9,07 -3,7 9,17
Omavaraisuusaste, %       56,1 57,6 -1,5 57,9
Velkaantumisaste, %       31,7 28,0 3,7 29,8

 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:
 

Olvi–konsernin kolmanteen kvartaaliin sisältyi sekä onnistumisia että toimintaympäristön tuomia haasteita. Suomi, Latvia ja Liettua paransivat tulostaan, vaikka tärkeimmän sesonkikuukauden heinäkuun sää oli edellisvuotta selkeästi viileämpi ja sateisempi. Suurin tuloksentekoa vaikeuttava haaste syntyy Valko-Venäjän valuutan edelleen jatkuvasta negatiivisesta kehityksestä. Valko-Venäjän valuutan voimakas devalvoituminen laski konsernin tulosta tammi-syyskuussa noin 2,3 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Suomen markkinakehitys jatkuu haastavana. Tulostasoa on kuitenkin pystytty hieman parantamaan kustannussäästöillä, toiminnan tehostamisella sekä myynnillisin toimenpitein. 

Viron kannattavuus ja markkinaosuus säilyivät edelleen hyvin vahvalla tasolla. Edellisvuoden myynnistä ja sen myötä tuloksesta jäätiin kuitenkin viileästä ja sateisesta säästä aiheutuvan markkinoiden laskun mukaisesti.

Latvian liiketoiminta kehittyi myönteisesti loppukevään ja kesän aikana. Latvian tulos ylitti viime vuoden sekä kolmannessa kvartaalissa että kumulatiivisesti, vaikka myyntivolyymi on pienentynyt konsernin muille yhtiöille tapahtuneen valmistuksen pienentymisen sekä yleisen markkinatilanteen vuoksi.

Liettuan markkinaosuus vahvistui ja myyntivolyymi kasvoi sekä tulos parani viime vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan kehittymisen lisäksi positiivinen uutinen on olutbrändi Volfas Engelmanin menestyminen vuosittaisessa asiakastutkimuksessa sen ollessa toisella sijalla pidetyimpien olutbrändien vertailussa.

Valuuttakurssin muutosten tuomista haasteista huolimatta liiketoiminta kehittyy Valko-Venäjällä myönteisesti. Myyntivolyymi kasvoi 4 prosenttia ja markkinaosuus vahvistui edelleen. Lidskoe-olut valittiin Valko-Venäjän markkinoiden ykkösbrändiksi kahden eri markkinatutkimuksen mukaan. Lidskoe-olut oli kuluttajien mieluisin tuotemerkkivalinta vuosittaisen ”People´s Trade Mark Contest”–tutkimustulosten mukaan sekä Valko-Venäjän markkinoiden ykkösbrändi kansallisen brändikilpailun ”Brand Choice” mukaan. MASMI Researchin toteuttamaan brändikilpailuun vastasivat markkinoinnin ammattilaiset.

Konserni jatkaa investointeja aikaisempaa maltillisemmalla tahdilla. Suomessa toteutettu logistiikkainvestointi valmistui kevään aikana mahdollistaen entistä tehokkaamman toiminnan. Valko-Venäjän tuotantokapasiteetti lisääntyi tämän vuoden aikana toteutettujen investointien myötä mahdollistaen myynnin kasvun myös tulevaisuudessa. Kokonaisuutena investointien määrä tulee vuonna 2015 laskemaan edellisvuoteen verrattuna, mikä vaikuttaa positiivisesti yhtiön rahavirtaan. 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS
 

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa 0,6 prosenttia ja oli 452,1 (449,3) miljoonaa litraa. Heinä-syyskuussa myyntivolyymi oli 168,0 (170,4) miljoonaa litraa.

 

Myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Virossa ja Suomessa jäätiin edellisvuoden volyymista ennen kaikkea kevään ja kesän edellisvuotta kylmemmän sään vuoksi. Latvian volyymikehityksessä näkyy muihin konsernin yksiköihin suuntautuvan myynnin pienentyminen.

 

Myyntivolyymin kehitys yksiköittäin:

  

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos % 1-9/ 2015 1-9/ 2014 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj) 41,0 42,3 -2,9 110,9 114,7 -3,3
Viro (AS A. Le Coq) 33,7 37,9 -11,2 96,7 104,6 -7,5
Latvia (A/S Cēsu Alus) 19,3 20,0 -3,8 54,6 63,2 -13,7
Liettua (AB Volfas Engelman) 25,5 23,9 6,5 66,8 62,9 6,2
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 54,0 54,1 -0,1 140,5 135,2 3,9
Eliminoinnit -5,4 -7,8   -17,3 -31,3  
Yhteensä 168,0 170,4 -1,4 452,1 449,3 0,6

 


Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 241,7 (254,4) miljoonaa euroa ja heinä-syyskuussa 88,9 (97,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon negatiiviseen kehitykseen vaikuttaa Suomen ja Viron myyntivolyymien lasku sekä Valko-Venäjän valuuttakurssin heikentyminen.

Liikevaihdon vertailulukuja on muutettu vastaamaan vuoden alusta käyttöönotettua laskentaperiaatetta, jossa asiakkaille annetut markkinointituet vähennetään liikevaihdosta alennuksen kaltaisena myynnin oikaisueränä.

 

Liikevaihdon kehitys yksiköittäin:

 

Liikevaihto, miljoonaa euroa 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos % 1-9/ 2015 1-9/ 2014 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj) 28,4 28,9 -1,9 76,9 80,2 -4,2
Viro (AS A. Le Coq) 20,7 23,3 -11,1 59,5 64,4 -7,6
Latvia (A/S Cēsu Alus) 9,1 9,1 -0,4 24,8 28,6 -13,5
Liettua (AB Volfas Engelman) 11,1 10,8 3,4 28,5 28,5 -0,2
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 22,1 29,0 -23,8 59,5 65,6 -9,3
Eliminoinnit -2,5 -3,2   -7,5 -12,9  
Yhteensä 88,9 97,8 -9,1 241,7 254,4 -5,0

 


TULOSKEHITYS

 

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 31,8 (36,5) miljoonaa euroa, mikä on 13,2 (14,3) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 14,1 (17,2) miljoonaa euroa ja 15,9 (17,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin kolmannen kvartaalin tuloksen laskusta miljoona euroa aiheutuu Valko-Venäjän valuuttakurssin heikkenemisestä.

Liikevoiton kehitys yksiköittäin:

 

 

Liikevoitto (vertailukelpoinen) miljoonaa euroa 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos % 1-9/ 2015 1-9/ 2014 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj) 3,1 2,3 35,3 6,0 5,8 *) 3,0
Viro (AS A. Le Coq) 5,1 6,0 -14,8 12,8 14,3 -10,8
Latvia (A/S Cēsu Alus) 1,3 0,8 54,0 2,5 2,2 16,4
Liettua (AB Volfas Engelman) 1,5 1,3 19,2 2,3 1,9 21,5
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 3,3 6,6 -50,5 8,4 12,3 -31,2
Eliminoinnit -0,2 0,2   -0,1 0,1 *)  
Yhteensä 14,1 17,2 -17,7 31,8 36,5 -12,8

 

 

*) Suomen raportoitu liikevoitto 1-9/2014 oli 6,5 miljoonaa euroa. Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen konsernin sisäinen myyntivoitto. Vuoden 2014 maakohtainen tieto on muutettu vertailukelpoiseksi 1-9/2015 lukujen kanssa.

Konsernin tammi-syyskuun tulos verojen jälkeen jäi edellisvuodesta ja oli 17,2 (29,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden tuloksen laskuun vaikuttivat liiketoiminnan kehityksen lisäksi rahoituseriin kirjatut Valko-Venäjän tytäryhtiöön liittyvät realisoitumattomat valuuttakurssierot.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-syyskuussa 0,83 (1,39) euroa ja heinä-syyskuussa 0,37 (0,73) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma syyskuun 2015 lopussa oli 326,0 (331,0) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli syyskuun 2015 lopussa 8,73 (9,07) euroa. Omavaraisuusaste säilyi vahvana ja oli 56,1 (57,6) prosenttia ja velkaantumisaste 31,7 (28,0) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,1 (1,2).

Korollisia velkoja oli syyskuun lopussa 65,1 (61,2) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 35,5 (26,4) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat 21,1 (31,9) miljoonaa euroa. Investoinneista 2,8 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 4,4 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 13,9 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

UUDET TUOTTEET

Suomi

Kesäkuussa lanseerattiin päivittäistavarakauppaan uusi lonkeromerkki, joka on Viron matkailusta ennestään tuttu A. Le Coq Long Drink, tuomalla maku greippi 12-pakkina. Syyskuussa lanseerausta jatkettiin laajentamalla tuotteen pakkausvarianttien määrää. Syyskuussa lanseerattiin kokonaan uusi kansainvälinen virvoitusjuomabrändi Buck’s lasipulloissa ja tölkeissä kahdella maulla. Lisäksi syyskuussa 1,5 litran KevytOlo-kivennäisvesien pullokoot suurenivat 10 prosentilla 1,65 litraan. KevytOlo-mehukivennäisvesien pullokoot suurenivat 0,95 litran pulloista 1,5 litran pulloihin. KevytOlo-brändi sai kaksi uutta funktionaalista varianttia: kuitu ja antioksidantti. Virosta tutut Vitamineral Water –sarjan vitaminoidut vedet tuotiin kahdella variantilla Suomeen.

Tytäryhtiöt

Virolainen A. Le Coq lanseerasi A. Le Coq Kohviporter (6%) -kahviportterioluen. Siidereissä lanseerattiin uusi brändi Linda Ubin, jossa ei ole lainkaan lisättyä sokeria. Vitamineral Water –sarjaa laajennettiin uudella variantilla Vitality. Aura Active –mehujuomia täydennettiin uudella maulla mustikka-mustaherukka-vadelma.

 

Latvialainen Cēsu Alus lanseerasi kahvin makuisen tumman oluen Cēsu Premium Coffee Porter. Lokakuussa lanseerattiin karamellimainen Brūža Winter Porter. Cēsu 14 -cocktailsarjaan tuotiin uusi maku karpalo. Vitamin Performance –sarjaa laajennetiin urheilujuomalla Vitamin Performance Isotonic Sport. Sarjaa laajennettiin myös maitopohjaisiin proteiinijuomiin Protein Performance –juomilla kahdella maulla, kummassakin 28 g proteiinia.

Liettuan Volfas Engelman lanseerasi lokakuussa alumiinisessa pullossa Volfas Engelman Kolekcinis Galaxy Special Limited Edition –oluen.

Valko-Venäjän Lidskoe Pivo käynnisti heinäkuussa Pepsin tuotteiden valmistuksen lanseeraamalla Pepsi Colan 0,5 litran, 1,0 litran ja 1,5 litran pulloissa. Samoissa pakkauskoissa tuotiin myös 7Up ja Mirinda. Oluissa lanseerattiin kuivahumaloitu Australian Bitter kolmantena varianttina erikoisolutsarjassa. Kvassista tuodaan talvikaudeksi hunajalla maustettu Kvass Lidskiy Zimniy 1,0 ja 1,5 litran pulloissa.

Tarkemmat tiedot uutuuksista löytyvät kunkin yhtiön nettisivuilta.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa keskimäärin 1970 (1986) henkilöä.

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä laski eniten Suomessa, 31 henkilöllä. Suomen henkilömäärän laskussa näkyy menekin­edistäjien lukumäärän pienentyminen sekä tammikuussa 2015 päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen toteutettujen toimintojen tehostamisen ja uudelleenorganisoinnin vaikutus.

Baltiassa henkilömäärä kasvoi tammi-syyskuussa yhteensä 15 henkilöä. Valko-Venäjällä henkilömäärä säilyi tammi-syyskuussa edellisvuoden tasolla, mutta kasvoi kolmannessa kvartaalissa.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

 

  7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos % 1-9/ 2015 1-9/ 2014 Muutos %
Suomi 338 380 -11,1 348 379 -8,2
Viro 348 341 2,1 343 336 2,1
Latvia 203 214 -5,1 206 219 -5,9
Liettua 238 216 10,2 235 214 9,8
Valko-Venäjä 851 835 1,9 838 838 0,0
Yhteensä 1978 1986 -0,4 1970 1986 -0,8

 


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii KTM teollisuusneuvos Heikki Hortling ja varapuheenjohtajana KTM ja OTK Esa Lager. Muut hallituksen jäsenet ovat KTM Jaakko Autere, KTM Nora Hortling (16.4.2015 alkaen), KTM Elisa Markula (16.4.2015 alkaen) ja DI teollisuusneuvos Heikki Sirviö (16.4.2015 alkaen). Lisäksi hallituksessa toimi 16.4.2015 pidettyyn Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen asti varatuomari Heikki Sinnemaa sekä TkT ja DI Tarja Pääkkönen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

JOHTO

Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, tuotekehitys- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat:

AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop

A/S Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone 

AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas

OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys

 

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Olvi Oyj:n toimitusjohtajalle Lasse Aholle.

 

Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja kahdesta neljään oman vastuualueensa johtajaa.

KONSERNIRAKENNE

Olvi–konserni hankki elokuussa 2015 A/S Cēsu Alus -tytäryhtiön osakkeita 26 kappaletta. Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muita muutoksia tammi-syyskuun 2015 aikana.

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat:

 

  30.9.2015 31.12.2014 Muutos
AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus, Latvia 99,87 99,86 0,01
AB Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 94,57 94,57 -

  
Lisäksi A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa.

OSAKKEET

Olvin osakepääoma syyskuun 2015 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 758 808 osaketta, joista 17 026 552 eli 82,0 prosenttia julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät osavuosikatsauksen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsingissä tammi-syyskuun 2015 aikana yhteensä 1 810 277 (1 579 911) osaketta eli 10,6 (9,3) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 43,4 (41,0) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli syyskuun 2015 lopussa 22,09 (23,95) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-syyskuussa oli 27,20 (29,90) euroa ja alin 20,51 (23,30) euroa. Keskikurssi tammi-syyskuussa oli 23,97 (25,98) euroa.

Syyskuun 2015 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 376,1 (407,8) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 458,6 (497,2) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2015 lopussa 10 034 (9 983). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 22,4 (20,0) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,1 (4,5) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvin hallussa olleiden omien osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut muutoksia tammi-syyskuun 2015 aikana. Katsauskauden päättyessä Olvin hallussa oli omia A-osakkeita 1 124 kappaletta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Omista osakkeista on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.

Liputusilmoitukset

Olvi ei ole saanut tammi-syyskuun 2015 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja syste­maattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden negatiivinen kehitys voi aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuutta­määräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen talous­tilanteen negatiivisen kehityksen jatkumiseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toimintaan.

Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajat/hallinto/Rahoitusriskien hallinta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

16.4.2015 järjestetyn yhtiökokouksen päätökset on nähtävissä 16.4.2015 julkistetussa tiedotteessa.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvi arvioi konsernin vuoden 2015 myyntivolyymin hieman kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan hieman vuotta 2014 pienempi. Konsernin aikaisemmin julkaistu ohjeistus oli: Olvi arvioi konsernin vuoden 2015 myyntivolyymin hieman kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2014 tasolla tai hieman pienempi.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- osavuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.olvi.fi
 

 

OLVI-KONSERNI       TAULUKKO 1
           
TULOSLASKELMA          
1000 EUR          
  7-9/
2015
7-9/
2014
1-9/
2015
1-9/
2014
1-12/
2014
           
Liikevaihto 88922 97832*) 241664 254445*) 320785*)
Liiketoiminnan muut tuotot 229 294 1309 1037 1626
Liiketoiminnan kulut -70855 -76832*) -198966 -207766*) -266504*)
Poistot ja arvonalentumiset -4183 -4138 -12178 -11216 -14907
Liikevoitto 14113 17156 31829 36500 41000
           
Rahoitustuotot -375 377 299 2482 3990
Rahoituskulut -5927 374 -11256 -1659 -3985
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0 0 0 48
           
Tulos ennen veroja 7811 17907 20872 37323 41053
Verot **) -196 -2359 -3697 -7893 -7974
TILIKAUDEN VOITTO 7615 15548 17175 29430 33079
           
Muut laajan tuloksen erät:        
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät      
muuntoerot -5881 1416 -13441 -538 -2874
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1734 16964 3734 28892 30205
           
           
Tilikauden voiton jakautuminen:        
- emoyhtiön omistajille 7735 15221 17265 28860 32522
- määräysvallattomille omistajille -120 327 -90 570 557
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
 - emoyhtiön omistajille 2122 16607 4442 28387 29879
 - määräysvallattomille
   omistajille
-388 357 -708 505 326
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta      
laskettu tulos/osake, EUR          
-   laimentamaton 0,37 0,73 0,83 1,39 1,57
-   laimennettu 0,37 0,73 0,83 1,39 1,57
           
           
      
             

*) Edellisen vuoden liikevaihto on muutettu vertailukelpoiseksi vuoden 2015 lukujen kanssa.

**) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

  

OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 2
       
TASE      
1000 EUR      
  30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset hyödykkeet 185426 189618 192149
Liikearvo 16122 18565 18217
Muut aineettomat hyödykkeet 4234 2663 4562
Osuudet osakkuusyrityksissä 1125 1077 1125
Myytävissä olevat sijoitukset 544 549 549
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 333 349 333
Laskennalliset verosaamiset 168 171 163
Pitkäaikaiset varat yhteensä 207952 212992 217098
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 43359 46498 43522
Myyntisaamiset ja muut saamiset 66418 63475 66309
Tuloverosaaminen 787 341 1023
Myytävänä olevat muut pitkäaikaiset varat 421 4 421
Rahavarat 7095 7682 4382
Lyhytaikaiset varat yhteensä 118080 118000 115657
VARAT YHTEENSÄ 326032 330992 332755
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma 20759 20759 20759
Muut rahastot 1092 1092 1092
Omat osakkeet -8 -8 -8
Muuntoerot -35787 -20793 -22964
Kertyneet voittovarat 195221 187282 191408
  181277 188332 190287
Määräysvallattomien omistajien osuus 1496 2365 2252
Oma pääoma yhteensä 182773 190697 192539
       
Pitkäaikaiset velat      
Rahoitusvelat 29640 34810 30040
Muut velat 0 1 2
Laskennalliset verovelat 6045 5288 5598
       
Lyhytaikaiset velat      
Rahoitusvelat 35474 26354 31652
Ostovelat ja muut velat 71176 72747 72899
Tuloverovelka 924 1095 25
Velat yhteensä 143259 140295 140216
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 326032 330992 332755

 

OLVI-KONSERNI           TAULUKKO 3
             
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            
 
 
1000 EUR
Osake-pääoma Muut rahastot Omien osakkeiden rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallat-tomien  omista-jien osuus Yhteensä
               
Oma pääoma 1.1.2014 20759 1092 -8 -20321 167420 2597 171539
Hyperinflaatio-oikaisut         3780 217 3997
Oikaistu oma pääoma 1.1.2014 20759 1092 -8 -20321 171200 2814 175536
Laaja tulos:              
     Tilikauden tulos         28860 570 29430
     Muut laajan tuloksen erät:            
          Muuntoerot       -473   -65 -538
Tilikauden laaja tulos yhteensä     -473 28860 505 28892
Liiketoimet omistajien kanssa:            
     Osingonmaksu         -13492 -72 -13564
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -13492 -72 -13564
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:          
     Määräysvallattomien omistajien osuuksien        
     hankinta         -168   -168
     Määräysvallattomien omistajien osuuden          
     muutos         882 -882 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä   714 -882 -168
Oma pääoma 30.9.2014 20759 1092 -8 -20793 187282 2365 190697
 
 
             
1000 EUR
 
 
 
Osake-pääoma
 
 
Muut rahastot
 
 
Omien osakkeiden rahasto
 
 
Muunto-erot
 
 
Voitto-varat
Määräys-vallat-tomien  omista-jien osuus  
 
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 20759 1092 -8 -22964 191408 2252 192539
Hyperinflaatio-oikaisut         0 0 0
Oikaistu oma pääoma 1.1.2015 20759 1092 -8 -22964 191408 2252 192539
Laaja tulos:              
     Tilikauden tulos         17265 -90 17175
     Muut laajan tuloksen erät:            
          Muuntoerot       -12823   -618 -13441
Tilikauden laaja tulos yhteensä     -12823 17265 -708 3734
Liiketoimet omistajien kanssa:            
     Osingonmaksu         -13492 -47 -13539
     Osakepalkitseminen     40   40
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -13452 -47 -13499
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:          
     Määräysvallattomien omistajien osuuksien        
     hankinta         0   0
     Määräysvallattomien omistajien osuuden          
     muutos         0 -1 -1
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä 0 -1 -1
Oma pääoma 30.9.2015 20759 1092 -8 -35787 195221 1496 182773
               
Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.  
 
 
             
OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 4  
         
RAHAVIRTALASKELMA        
1000 EUR        
  1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014  
         
Tilikauden voitto 17175 29430 33079  
Oikaisut tilikauden tulokseen 23227 22272 25699  
Käyttöpääoman muutos -3909 -5744 -2358  
Maksetut korot -738 -1519 -3393  
Saadut korot 141 235 385  
Maksetut verot -1841 -4826 -7063  
Liiketoiminnan rahavirta (A) 34055 39848 46349  
         
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin    
hyödykkeisiin -21366 -34066 -43855  
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden    
luovutustulot 194 60 200  
Investoinnit muihin sijoituksiin 5 -250 -298  
Investointien rahavirta (B) -21167 -34256 -43953  
         
Lainojen nostot 20571 25835 32657  
Lainojen takaisinmaksut -17313 -17502 -24542  
Maksetut osingot -13509 -13537 -13531  
Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten    
lisäys (-)/vähennys (+) 7 -8 -23  
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-)/    
vähennys (+) 3 0 16  
Rahoituksen rahavirta (C) -10241 -5212 -5423  
         
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) 2647 380 -3027  
         
Rahavarat 1.1. 4382 7507 7507  
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 66 -205 -98  
Rahavarat 30.9./31.12. 7095 7682 4382  
                       

 

OLVI-KONSERNI                                                        TAULUKKO 5

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

Tämän osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu alla mainittuja muutoksia lukuun ottamatta samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014. Laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2014, joka julkaistiin 24.3.2015.                                                   

Olvi-konserni on tilikauden 2015 alusta lähtien täsmentänyt asiakkaille annettavien markkinointitukien käsittelyä siten, että ne vähennetään liikevaihdosta myynnin oikaisueränä annettujen alennusten tavoin. Muutoksen jälkeen esittämistapa vastaa paremmin markkinointitukien todellista sisältöä. Aikaisemmin osa markkinointituista on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa markkinointikuluina.

Olvi–konserni on luopunut 1.1.2015 IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa –standardin noudattamisesta Valko-Venäjän yksikössä, sillä Valko-Venäjän toimintavaluuttaa ei enää pidetä standardin kuvaamalla tavalla hyperinflatorisena.    

Konserni on ottanut käyttöön vuonna 2015 seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat:

  • Vuosittaiset parannukset 2012                  
  • Vuosittaiset parannukset 2013        
  • Työntekijöiden tai kolmansien osapuolten maksusuorituksia koskeva muutos IAS 19:ään ”Työsuhde-etuudet”                   
  • IFRIC 21 Julkiset maksut

Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta tuloslaskelmaan tai taseeseen. Jotkut standardimuutokset voivat vaikuttaa annettavien liitetietojen laajuuteen.

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Osavuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

         

 

1. SEGMENTTI-INFORMAATIO  
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI (1000 litraa)  
           
   7-9/
2015
 7-9/
2014
 1-9/
2015
 1-9/
2014
 1-12/
2014
           
Olvi-konserni yhteensä 168031 170386 452127 449306 576478
Suomi 41047 42287 110888 114716 151828
Viro 33657 37898 96727 104567 131550
Latvia 19266 20025 54565 63199 76096
Liettua 25452 23896 66774 62884 81054
Valko-Venäjä 54026 54103 140510 135228 169919
- segmenttien välinen myynti -5417 -7823 -17337 -31288 -33969
           
           
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO (1000 EUR)  
           
   7-9/
2015
 7-9/
2014
 1-9/
2015
 1-9/
2014
 1-12/
2014
           
Olvi-konserni yhteensä 88922 97832*) 241664 254445*) 320785*)
Suomi 28377 28915 76851 80181 105329
Viro 20729 23320 59508 64378 80666
Latvia 9061 9095 24775 28645 34112
Liettua 11137 10771 28465 28510 36130
Valko-Venäjä 22074 28976 59519 65604 78554
- segmenttien välinen myynti -2456 -3245 -7454 -12873 -14006
           
*) Edellisen vuoden luvut on muutettu vertailukelpoisiksi vuoden 2015 lukujen kanssa.
 
 
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVOITTO (1000 EUR)
 
           
   7-9/
2015
 7-9/
2014
 1-9/
2015
 1-9/
2014
 1-12/
2014
           
Olvi-konserni yhteensä 14113 17156 31829 36500 41000
Suomi 3113 2300 5962 6468*) 7436*)
Viro 5134 6023 12745 14281 16504
Latvia 1280 831 2506 2153 2058
Liettua 1511 1268 2298 1891 2356
Valko-Venäjä 3260 6580 8446 12269 13117
- eliminoinnit -185 154 -128 -562 -471

 

                                                       

*) Suomen liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen konsernin sisäinen myyntivoitto.

 

 

2. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN            
             
   7-9/
2015
7-9/
2014
1-9/
2015
 1-9/
2014
1-12/
   2014
 
             
Suomi 338 380 348 379 369  
Viro 348 341 343 336 331  
Latvia 203 214 206 219 214  
Liettua 238 216 235 214 214  
Valko-Venäjä 851 835 838 838 830  
Yhteensä 1978 1986 1970 1986 1958  
           


 
 
 
 
 
 
 
     
3.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 
       
Johdon työsuhde-etuudet
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1000 EUR          
   1-9/
2015
 1-9/
2014
 1-12/
2014
 
         
Toimitusjohtaja 268 280 361  
Hallituksen puheenjohtaja 67 62 84  
Muut hallituksen jäsenet 109 95 125  
Yhteensä 444 437 570  
                         

 

4. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA    
     
  30.9.2015       %
     
A-osakkeita, kpl 17026552 82,0
K-osakkeita, kpl 3732256 18,0
Yhteensä 20758808 100,0
     
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 17026552 18,6
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74645120 81,4
Äänimäärä yhteensä, kpl 91671672 100,0
     
Ääniä / A-sarjan osake 1  
Ääniä / K-sarjan osake 20  

   

Rekisteröity osakepääoma 30.9.2015 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.


Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 0,65 euroa/osake vuodelta 2014 (0,65 euroa/osake vuodelta 2013), yhteensä 13,5 (13,5) miljoonaa euroa. Osingot maksettiin 30.4.2015. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.     

 

5. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                                       

 

Olvi-konsernissa on voimassa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.                                                   

Palkkiot ansaintajaksoilta (2014-2016/2017) maksetaan vuonna 2017 osittain Olvi Oyj:n A-sarjan osakkeina ja osittain rahana.

 

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 40 000 Olvi Oyj:n A-osaketta sekä rahaa se määrä, joka tarvitaan osakkeista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin.                                          

 

Tammi-syyskuussa 2015 tehtiin ansaintajaksoon 1.7.2014 - 30.6.2017 liittyviä kirjauksia yhteensä 72,0 tuhatta euroa.   
                               

Olvi-konsernilla ei ole optioita.      

 

 

6. OMAT OSAKKEET                                                                                             

Olvi Oyj:n hallussa oli 1.1.2015 yhteensä 1 124 kappaletta omia A-osakkeita.                                                            

Tammi-syyskuussa 2015 Olvi Oyj ei ole hankkinut lisää eikä luovuttanut pois omia A-osakkeitaan, joten yhtiön hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä oli ennallaan 30.9.2015. Yhtiön hallussa olevien A-osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 8,5 tuhatta euroa.                                                          

Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus osakepääomasta oli 0,005 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,001 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,007 prosenttia.                                                                       

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 16.4.2015, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla enintään 500 000 A-osaketta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
                                       
Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.         

 

Tammi-syyskuussa 2015 Olvi Oyj:n hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen sille antamia valtuutuksia.                                                   

                      

 

7. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *)  1-9/2015  1-9/2014  1-12/2014
       
  - keskimäärin 20757684 20757684 20757684
  - jakson lopussa 20757684 20757684 20757684
       
*)Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.
 
 
       
8. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ    
       
   1-9/2015  1-9/2014  1-12/2014
       
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 1810277 1579911 2174302
Vaihdon arvo yhteensä, 1000 EUR 43408 41009 54313
Vaihdon osuus A-osakkeiden      
kokonaismäärästä, % 10,6 9,3 12,8
       
Osakkeiden keskikurssi, EUR 23,97 25,98 25,03
Päätöspäivän kurssi, EUR 22,09 23,95 21,07
Korkein noteeraus, EUR 27,20 29,90 29,90
Alhaisin noteeraus, EUR 20,51 23,30 20,70

 

9. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 30.9.2015  
         
 
   
  Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia  
  kpl % kpl % kpl %  
Suomalaiset yhteensä 16110944 77,62 87023808 94,93 9969 99,35  
Ulkomaiset yhteensä 401343 1,93 401343 0,44 56 0,56  
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä 93928 0,45 93928 0,10 4 0,04  
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä 4152593 20,00 4152593 4,53 5 0,05  
Yhteensä 20758808 100,00 91671672 100,00 10034 100,00  
                         

 

10. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2015        
             
  K-sarja A-sarja Yhteensä    % Äänimäärä  %
1. Olvi-säätiö        2363904 890613 3254517 15,68 48168693 52,54
2. Hortling Heikki Wilhelm *) 903488 103280 1006768 4,85 18173040 19,82
3. Hortling Kalle Einari
   kuolinpesä
187104 25248 212352 1,02 3767328 4,11
4. Hortling Timo Einari     165824 35308 201132 0,97 3351788 3,66
5. Pohjola Pankki Oyj, hall.rek.   2152900 2152900 10,37 2152900 2,35
6. Hortling-Rinne Laila Marit 102288 3380 105668 0,51 2049140 2,24
7. Nordea Pankki Suomi Oyj, hall.rek. 1803060 1803060 8,69 1803060 1,97
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 849218 849218 4,09 849218 0,93
9. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 828075 828075 3,99 828075 0,90
10. AC Invest Oy 460000 460000 2,22 460000 0,50
Muut 9648 9875470 9885118 47,61 10068430 10,98
Yhteensä 3732256 17026552 20758808 100,00 91671672 100,00
             
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.
                     

 

11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET  
1000 EUR      
   1-9/2015  1-9/2014   1-12/2014
       
Alkusaldo 192149 165783 165783
Lisäykset 20757 30192 38998
Vähennykset ja siirrot -130 -302 -818
Poistot -11548 -10629 -14139
Kurssierot ja hyperinflaatiokorjaus -15802 4574 2325
Yhteensä 185426 189618 192149
       

 
     
12. VASTUUSITOUMUKSET      
1000 EUR      
  30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
       
Annetut pantit ja vastuusitoumukset    
   Omasta puolesta 2422 2397 2397
       
Leasing- ja vuokravastuut:    
   Alle vuoden sisällä erääntyvät 1153 1171 1143
   1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1260 1290 758
   yli 5 vuoden päästä erääntyvät 5 5 5
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 2418 2466 1906
       
Päällystevastuut 2771 2133 2496
Muut vastuut 2000 2000 2000

  

13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Omavaraisuusaste, % = 100 *(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +                                 määräysvallattomien omistajien osuus)/(Taseen loppusumma — saadut ennakot)

Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana 

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset)/(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus)