Investors House Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                                                                                                        6.11.2015

 

Pörssitiedote, julkaistavissa 6.11.2015 klo 11

 

INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015

 

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUSTA 2015 (vertailukausi 1.1.-30.9.2014)

- Katsauskauden alussa uusi hallitus ja toimitusjohtaja aloittivat työnsä. Yhtiö käynnisti strategiaprosessin ja julkisti maaliskuussa uuden asumiseen suuntaavan strategian. Yhtiö käynnisti uudelleensuunnatun strategian mukaiset investoinnit ja divestoinnit strategiaan sopimattomien omaisuuserien osalta

- Yhtiö käynnisti ja sai valmiiksi tulosraportoinnin kehityshankkeen, jonka tuloksena yhtiö on siirtynyt  raportoimaan osavuosikatsauksen kolmen kuukauden välein sekä käyttämään IFRS-raportoinnissa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja hankinta-arvojen sijaan. Tarkoituksena on parantaa sijoittajainformaatiota siirtymällä näiltä osin samaan käytäntöön kuin muilla listatuilla kiinteistöyhtiöillä

- Yhtiö toteutti 28.9.2015 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä suunnatun osakeannin ja maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen

- Investors Housen liikevaihto oli 805 t€ (544 t€). Liikevaihdon kasvu aiheutui jatkuvien toimintojen vertailukautta paremmasta vuokratuotosta, tehtyjen investointien tuotoista sekä 1.4.2015 alkaen management-toiminnan tuotosta

- Katsauskauden tulos oli  3.188 € (774 t€). Tulosparannus aiheutui liikevaihdon kasvusta, arvopapereiden myyntivoitoista sekä siirtymisestä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon menetelmään, jolloin koko kiinteistökanta kuluvalla tilikaudella ja vertailukaudella arvotettiin hankinta-arvojen sijaan käypiin arvoihin.

- Tulos / osake oli 1,00 € (0,51 € ). Tulos/osake on laskettu kuluvalta jaksolta suunnatun osakeannin jälkeiselle ulkonaolevalle osakemäärälle

- Oma pääoma/ osake 5,53 € (3,80 €) vastaavalla tavalla laskettuna suunnatun osakeannin jälkeiselle ulkonaolevalle osakemäärälle.

 

YHTEENVETO HEINÄ-SYYSKUUSTA 2015 (vertailukausi 1.7.-30.9.2014)

- Yhtiö toteutti apporttimuotoisen suunnatun osakeannin, jossa viisi yhtiötä luovutti apporttiomaisuutta ja merkitsi yhtiön osakkeita. Suunnatun annin lopputulemana yhtiön ulkona oleva osakemäärä kasvoi 1.519.457 osakkeesta 3.179.859 osakkeeseen. Lisäksi yhtiö itse merkitsi 339.598 osaketta, joiden käytöstä yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään

- liikevaihto oli 333 t€ (194 t€). Liikevaihdon kasvu aiheutui sekä olemassa olevien vuokrasopimusten aikaisempaa paremmasta tuotosta, uusien investointien tuotosta että management toiminnan tuotoista

- katsauskauden tulos 1.310 t€ (201 t€). Tulosparannus aiheutui paitsi tuottojen kasvusta myös erityisesti kiinteistökannan käyvän arvon menetelmän mukaisesta arvostuksesta

 

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN

Tammi-syyskuun tulos parani edellisvuodesta merkittävästi. Kasvuprosentteja tärkeämpää on se, että kuluvan vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana etenimme kaikilla tavoitelluilla lohkoilla: uudistimme strategian, käynnistimme sen mukaiset myynnit ja investoinnit, monipuolistimme yhtiön tuottopohjaa, käynnistimme konsolidointitoimet suunnatun annin muodossa sekä samalla säilytimme riskienhallinnallisesti tärkeän omavaraisuuden vahvana.  

Pyrimme jatkossakin kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa, nettotuottoa ja nettovarallisuutta. Korostamme, että yhtiö pyrkii kehittämään toimintaansa pitkäjänteisesti edeten mieluummin usean pienen askeleen kuin isojen yksittäisten loikkien kautta.

Yhtiö on ollut pörssissä yli neljännesvuosisadan ja sellaisena sitä voi pitää perinteisenä yhtiönä. Nyt olemme rakentamassa perinteiselle yhtiölle uutta suuntaa, mistä on kuluvan vuoden aikana saatu viitteitä. Pyrimme jatkamaan omistaja-arvon kestävään kasvattamiseen tähtäävää etenemistä.

Uskomme yrittäjyyteen yhtiön toiminnan yhtenä kulmakivenä. Tätä osaltaan symboloi sekä toimivan johdon että hallituksen vahva sitoutuminen omistuksellisesti yhtiöön.

 

Helsinki 6.11.2015

Investors House Oyj

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 

Jakelu

OMX NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

 


Attachments

Osavuosikatsaus Q3 2015.pdf