Konkurrensverket godkänner Latours försäljning av Specma Group

SWEDEN


Konkurrensverket har godkänt Hydra-Grenes förvärv av Specma Group. Alla villkor
har nu uppfyllts och transaktionen kommer att genomföras i januari 2016.

För mer information om avyttringen hänvisas till pressreleasen som publicerades
den 9 november 2015.

Göteborg, 18 december 2015

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)

Jan Svensson

Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Mörck, CFO Investment AB Latour, +46 706 46 52 11

Pär Arvidsson, Affärsutveckling Investment AB Latour, +46 703 24 72 53

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd
industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är
huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande
innehav med ett marknadsvärde på cirka 39 miljarder kronor. Under 2014 omsatte
den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
18 december 2015 kl. 9.00.

Attachments

12187201.pdf