Lifco förvärvar norska Auto-Maskin

SWEDEN


Lifco har tecknat avtal om att förvärva Auto-Maskin, en ledande tillverkare av
Diesel Control Units för miljövänliga marinapplikationer. Företaget levererar
också system för reservkraft i krävande miljöer inom telekom, till flygplatser,
sjukhus och försvaret.

Auto-Maskins försäljning kommer i år att uppgå till cirka 130 MNOK. Koncernen
kommer att konsolideras i Lifcos affärsområde Systems Solutions. Förvärvet
kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella
ställning under innevarande år.

Auto-Maskin är baserat i teknologiområdet Skjetten utanför Oslo. Företaget har
byggt kontroll- och övervakningssystem till marin- och industrimarknaderna sedan
1969. Kunderna finns över hela världen och företaget har ungefär 65 anställda.

För mer information om Auto-Maskin, besök www.auto-maskin.com.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential
att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre
affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av
en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på
lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 118 bolag i
28 länder. Koncernen omsatte 2014 6,8 miljarder SEK och hade en EBITA-marginal
på 14,2 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

.

Lifco offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms
regelverk for emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
december kl 11.00.

Attachments

12187192.pdf