Eolus förvärvar två vindkraftsprojekt i USA

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-12-21 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har genom det nystartade dotterbolaget Eolus North America Inc förvärvat två vindkraftsprojekt under utveckling i delstaten Nevada.

Affären innebär att Eolus förvärvar 100 % av ägarandelarna i de amerikanska bolagen Crescent Peak Renewables LLC och Comstock Wind LLC för en köpeskilling om 50 000 USD. Crescent Peak äger rättigheterna till ett ännu inte tillståndsgivet vindkraftsprojekt om 200-600 MW i Clark County i Nevada och Comstock äger rättigheterna till ett ännu inte tillståndsgivet vindkraftsprojekt om 20-100 MW i Storey, Washoe och Carson City County i Nevada. Affären omfattar en delning av nettovinst vid en framtida försäljning av projekten.

Eolus styrelse beslutade i augusti att undersöka möjligheterna för Eolus att utveckla vindkraftsprojekt i USA som är världens näst största vindkraftsmarknad. Genom förvärven tas det första steget in på den nordamerikanska marknaden. Syftet med förvärven är att utveckla och optimera projekten och att därefter avyttra dem som byggklara projekt.

-Affären innebär en diversifiering av Eolus projektportfölj som ger oss möjlighet att med en begränsad insats förvärva och tillsammans med säljarna vidareutveckla två projekt med god potential. USA är en marknad där behovet av förnybar energi uppmärksammats allt mer på både federal och delstatlig nivå och där flera delstater ökat ambitionsnivån för utbyggnaden kraftigt säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Då säljarbolaget indirekt till 65 % kontrolleras av Eolus tidigare vice VD Hans-Christian Schulze och förvärvet inte bedöms vara av obetydlig betydelse för Eolus, kommer förvärven att föreläggas bolagsstämma i Eolus den 30 januari 2016 för godkännande. Styrelsens redogörelse och beslutsförslag kommer att offentliggöras i kallelsen till bolagsstämman. En sk ”Fairness opinion” kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast tre veckor före bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 kl. 17.00.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 54 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 133 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

151221 Pressmeddelande Eolus förvärvar två vindkraftsprojekt i USA.pdf