Nimitysvaliokunnan esitys TeliaSoneran vuoden 2016 yhtiökokoukselle

FINLAND


Nimitysvaliokunta antaa tänään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa
koskevan esityksen TeliaSoneran 12.4.2016 järjestettävälle yhtiökokoukselle.
Esitys sisältyy myös yhtiökokouskutsuun.
TeliaSoneran nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2015 yhtiökokouksen
päätöksellä ja siihen kuuluvat puheenjohtaja Daniel Kristiansson (Ruotsin
valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders
Oscarsson (AMF ja AMF Fonder) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja).

Nimitysvaliokunta esittää kaikkien muiden hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa
paitsi Mats Janssonin, Per-Arne Sandströmin ja Kersti Strandqvistin, jotka ovat
kieltäytyneet uudelleenvalinnasta. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että
Susanna Campbell, Anna Settman ja Olaf Swantee valitaan hallitukseen uusina
jäseninä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan
uudelleen Marie Ehrling ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan
uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo.

Näin ollen esityksen mukaan Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen,
Nina Linander ja Martin Lorentzon valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
toimikaudelle, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, ja
Susanna Campbell, Anna Settman ja Olaf Swantee valitaan uusina jäseninä
hallitukseen samalle toimikaudelle. Lisäksi esitetään, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Marie Ehrling ja että hallituksen
varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo toimikaudelle, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Susanna Campbell on syntynyt vuonna 1973. Hän on Ratoksen toimitusjohtaja. Sitä
ennen hän toimi eri tehtävissä McKinseyllä ja Alfred Berg Corporate Financella.
Susanna Campbell on valmistunut ekonomiksi Tukholman kauppakorkeakoulusta.

Anna Settman on syntynyt vuonna 1970. Hän on investointiyhtiö The Springfield
Projectin perustaja, toimitusjohtaja ja osakas, ja hänellä on myös pitkä kokemus
media-alalta, pääasiassa Aftonbladetista, jonka toimitusjohtaja hän oli. Anna
Settman on Nordnet Bankin, Anticimexin ja Hyper Islandin hallituksen jäsen. Hän
on opiskellut markkinointistrategiaa ja taloustiedettä RMI Berghs School of
Communications  oppilaitoksessa ja suorittanut IFL Executive Management Program
koulutusohjelman Tukholman kauppakorkeakoulussa.

Olaf Swantee on syntynyt vuonna 1966. Hän on Britannian johtavan
matkaviestinoperaattorin EE:n toimitusjohtaja. Hän jättää tehtävän, kun BT ostaa
EE:n. Ennen EE:tä hän toimi useissa rooleissa Orange Groupin johtoryhmässä ja
johtotehtävissä HP:llä, Compaqilla ja Digital Equipment Corporationilla
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Alankomaissa syntynyt Olaf Swantee on
koulutukseltaan ekonomi, ja hän on myös suorittanut MBA-tutkinnon ESCP
-kauppakorkeakoulussa Pariisissa.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia
yhtiöstä ja sen johtoryhmästä. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat myös
riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.
Lisätietoja: Daniel Kristiansson, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 405 38
62, daniel.kristiansson@regeringskansliet.se
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen
om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä
annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote
on annettu julkaistavaksi 13.1.2016 klo 8.00 (CET).
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat
lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat
lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti
tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne
liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista
tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti
esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi
vaikuttaa.
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja
Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan
lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä
viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena
on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori
tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä
kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava
tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna
2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd.
kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan
Nasdaq :ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta
www.teliasonera.com

Attachments

01125009.pdf