Investors Housen tilinpäätöstiedote 2015

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                                                                                                       

 

 

Pörssitiedote, julkaistavissa 4.2.2016 klo 15.45

 

 

INVESTORS HOUSEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

 

Investors House Oyj julkaisee pörssitiedotteella yhteenvedon 4.2.2016 julkistetusta tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2015 sekä liitteenä koko tilinpäätöstiedotteen sisällöllisesti muuttumattomana.

Yhteenveto vuodesta 2015 (vertailukausi 2014)

- liikevaihto oli 1.438 t€ (752 t€).

- nettotuotto oli 979 t€ (481 t€)

- katsauskauden tulos oli 3.467 t€ (704 t€)

-operatiivinen tulos oli (EPRA) oli 716 t€ (209 t€)

- operatiivinen tulos / osake oli 0,22 €/osake ( 0,14 €/osake)

- nettovarallisuus oli 5,94 €/ osake (4,12 €/osake)

- taseen loppusumma oli 29.256 t€ (7.777 t€)

- omavaraisuusaste oli  61,1 % (75,9 %)

- hallituksen osinkoesitys on 0,17 € / osake (0,10 €/osake)

 

Yhteenveto loka-joulukuusta 2015 (vertailukausi loka-joulukuu 2014)

- liikevaihto oli 633 t€ (207 t€)

- nettotuotto oli 402 t€ (125 t€)

- katsauskauden tulos oli 298 t€ (-80 t€)

 

Toimitusjohtaja Petri Roininen

Vuosi 2015 oli Investors Houselle eteenpäinvievä. Uusi hallitus ja toimitusjohtaja aloittivat työnsä tammikuussa. Yhtiön strategia uudelleensuunnattiin alkuvuodesta. Vuoden aikana yhtiö toteutti sekä kasvuinvestointeja että kasvoi suunnattujen osakeantien kautta. Samoin yhtiö irtautui voitollisesti niistä sijoituksista, jotka eivät olleet uudelleensuunnatun strategian kannalta välttämättömiä. Tilikauden aikana tase kolmikertaistui ja tilikauden tulos lähes viisinkertaistui. Operatiivinen tulos, joka ei huomioi arvonmuutoksia, yli kolminkertaistui edelliskaudesta. Lisäksi yhtiön omavaraisuusaste säilyi korkeana 61 %:ssa. Kaksi jälkimmäistä ovat kasvuyhtiölle erittäin tärkeitä kassavirran ja tulevan kasvun edellytysten johdosta. Olemme tyytyväisiä käynnistyneeseen kasvuun mutta samalla tiedostamme, että lähtöluvut ovat alhaiset.

 

4.2.2016

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

Investors House Oyj

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


Attachments

Tilinpäätöstiedote 2015.pdf