Svensk årsredovisning 2015 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats
www.elosmedtech.com

Tryckt version distribueras i slutet av vecka 14 till aktieägare som önskar
bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas via e-post till
info@elosmedtech.com samt per telefon 0510 48 43 60.

Engelsk version kommer att offentliggöras på vår webbplats i slutet av april.

Lidköping, 2016-03-31

Elos Medtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0510 48 43 65 eller 0705 41 72 22, e
-post: johannes.lind-widestam@elosmedtech.com
Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31
mars 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com