Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, FINLAND


INVESTORS HOUSE OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 11.4.2016 KLO 15.15

 

INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

 

 

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilipäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

 

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 562.632,51 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2016. Osinko maksetaan 20.4.2016 alkaen.

 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 9.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 6.000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Mikael Grönroosin, Esa Haaviston, Tapani Rautiaisen ja Timo Valjakan.

 

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 20.4.2016 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi.

 

Helsingissä 11.4.2016

 

INVESTORS HOUSE OYJ

 

 

 

 

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puhelin 040 761 9669

 

Jakelu: OMXNasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet