Investors House Oyj:n osavuosikatsaus ajalta tammi-maaliskuu 2016

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 28.4.2016 klo 9.00

 

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA TAMMI-MAALISKUU 2016

 

Yhteenveto tammi-maaliskuusta (vertailukausi 1.1.-31.3.2015)

- vuokraustoiminta jatkui vakaana vuokrausasteen säilyessä 95 %:ssä

- katsauskauden aikana myytiin yksi liikekiinteistö ja kaksi yksittäistä asuinhuoneistoa, joista tuloutui yhteensä 12/2015 taseen käypiin arvoihin verrattuna noin 50 t€ voitto

- katsauskauden aikana hankittiin K Oy Jyväskylän Jokivarrenpuiston koko osakekanta, joka käypään arvoon arvostaen toi noin 482 t€ positiivisen arvonmuutoksen ennen laskennallisia veroja. K Oy Jyväskylän Jokivarrenpuiston osakekaupan yhteydessä käytettiin maksuvälineenä käteisen lisäksi yhtiön hallussa olevia osakkeita yhteensä 124.490 kpl

- katsauskauden aikana solmittiin sopimus OVV Asuntopalvelut Oy liiketoiminnan ostamisesta

- liikevaihto oli 718  t€ ( 196 t€). Liikevaihdon kasvu aiheutui sekä vuokratuottojen että Management –toiminnan palkkioiden kasvusta

- nettotuotto oli 505 t€ (143 t€). Nettotuoton kasvu aiheutui sekä vuokraustoiminnan että Management-toiminnan nousseesta tuotosta.

- katsauskauden tulos oli 655 t€ (489 t€).

- katsauskauden operatiivinen tulos (EPRA) oli 262 t€ (164 t€)

- nettovarallisuus NAV (EPRA)/ osake oli 6,11 €/osake  (4,40  €/osake)

- omavaraisuusaste oli 54,0  % (74,3 %)

 - yhtiö julkisti strategiset tavoitteensa 4.2.2016 ja antoi 18.3.2016 näkemyksen koko vuoden operatiivisen tuloksen kehittymisestä 

 

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Strategian toteutus eteni sekä operatiivisesti että transaktioiden osalta. Vuokrausaste ja sijoitusten nettotuotto säilyivät vakaalla tasolla. Liikekiinteistön myynti Porissa ja vastaavasti investointi asuinkiinteistöön Jyväskylässä siirsivät sijoitusten painotusta hieman lisää uudehkoihin asuntoihin kasvukeskuksissa. Samalla nettomääräisesti sijoitussalkku kasvoi. Solmittu sopimus OVV Asuntopalvelut Oy:n liiketoiminnan ostosta laajensi tarjontaamme asumisessa ja läsnäoloamme keskeisillä osamarkkinoilla. Toiminnan laajentuessa liikevaihto nousi ja tulos parani. Lähiajan näkymiä koskien uudistamme 18.3.2016 annetun arvion, että konsernin operatiivinen tulos paranee vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.’’

 

 

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669

Jakelu:           NASDAQ OMX Helsinki

                      Keskeiset tiedotusvälineet

                      www.investorshouse.fi

 


Attachments

Q12016InvestorsHouse.pdf