Helsingfors, Finland, 2016-04-29 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 29 april 2016 kl. 11.00 EET

Stora Enso har framgångsrikt konverterat en finpappersmaskin vid Varkaus bruk för att tillverka nyfiberbaserad wellråvara (s.k. kraftliner). Stora Enso har investerat 110 miljoner euro i ombyggnadsarbetet som ägde rum under 2015. Produktionen påbörjades i oktober 2015 och full produktion väntas i början av 2017. Kapaciteten på Varkaus bruk för wellråvara kommer att vara cirka 390 000 ton om året. 

Dessutom har Stora Enso byggt en ny produktionslinje på Varkaus bruk för byggnadselement av trä; laminerat fanervirke (LVL). Investeringen på 43 miljoner euro kommer att ytterligare stärka Stora Ensos position som en global leverantör av högkvalitativa byggnadselement av trä. Produktionsstarten är planerad till juni 2016 och den uppskattade årliga kapaciteten ligger på runt 100 000 m3.

Båda investeringarna i Varkaus är en del av Stora Ensos transformering till ett kundfokuserat företag för förnybara material, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström. Genom att omvandla finpappersbruket till ett kraftlinerbruk kan vi möta behoven inom den växande globala marknaden för förnyelsebara förpackningar. Den nya LVL-produktionslinjen kommer att tillgodose ökade behov inom byggbranschen och industrin för tillämpningar av hållbara träprodukter.

Det förnyade bruket har ca 400 direktanställda och den beräknade totala sysselsättningseffekten för Varkaus-regionen är 1 600 heltidstjänster. Investeringarna i Varkaus ökar efterfrågan på barrvedsråvara med 1,3 miljon kubikmeter.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulrika Lilja, EVP, Communications, tel. +46 72 221 9228
Carl Norell, SVP Swedish Media, tel. +46 72 241 0349

Foton på produkter och Varkaus bruk är tillgängliga på http://bmt.storaenso.com/l/Z5Dbdbf6789P
Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.


Stora Enso är en global ledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom nytänkande och utvecklande av nya produkter och tjänster baserade på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 anställda i över 35 länder och omsättningen 2015 uppgick till 10,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. storaenso.com


STORA ENSO OYJ