Investors Housen puolivuosikatsaus ajalta 1-6/2016


 

 

Investors House Oyj

Pörssitiedote

 

                            

INVESTORS HOUSEN PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1-6/2016  

 

Yhteenveto 1-6 / 2016 (vertailukausi 1.1.-30.6.2015)

- liikevaihto oli 1.429  t€ ( 472 t€). Liikevaihdon kasvu aiheutui sekä vuokratuottojen että Management –toiminnan palkkioiden kasvusta

- nettotuotto oli 958 t€ (348 t€). Nettotuoton kasvu aiheutui sekä vuokraustoiminnan että Management-toiminnan nousseesta tuotosta.

- katsauskauden tulos oli 1.743 t€ (1.878 t€). Tuloksen muuttumiseen vaikuttivat liiketoiminnallisesti vuokratuottojen ja Management –toiminnan kasvu sekä laskennallisesti se että vertailukaudella 1-6/2015 siirryttiin  kiinteistökannan käyvän arvon menetelmän mukaiseen arvostusmenetelmään mikä osaltaan nosti vertailukauden tulosta

-vuokraustoiminta jatkui vakaana vuokrausasteen säilyessä 95 %:ssä

- katsauskauden operatiivinen tulos (EPRA) parani selvästi ja oli 472 t€ (279 t€)

- nettovarallisuus NAV (EPRA)/ osake kasvoi ja oli 6,34 €/osake  (5,53  €/osake)

- omavaraisuusaste oli 51,5 % (58,2 %)

 - yhtiö julkisti strategiset tavoitteensa 4.2.2016

 

Yhteenveto 4-6/2016 (vertailukausi 1.4.-30.6.2015)

- liikevaihto oli 711 t€ (276 t€). Liikevaihdon kasvu aiheutui sekä vuokratuottojen että Management –toiminnan tuottojen kasvusta

-nettotuotto 452 t€ (205 t€). Nettotuoton kasvu aiheutui sekä vuokratuottojen että Management –toiminnan tuottojen kasvusta

- katsauskauden tulos 1.088 t€ (1.389 t€). Tuloksen muuttumiseen vaikuttivat liiketoiminnallisesti vuokratuottojen ja Management –toiminnan kasvu sekä laskennallisesti se että vertailukaudella 1-6/2015 siirryttiin  kiinteistökannan käyvän arvon menetelmän mukaiseen arvostusmenetelmään mikä osaltaan nosti vertailukauden tulosta

- katsauskauden aikana hankittiin 40 huoneistoa Porvoosta sekä toteutettiin liiketoimintakauppa OVV Asuntopalvelut Oy liiketoiminnan ostamisesta

- operatiivinen tulos (EPRA) oli 210 t€ (115 t€)

- yhtiö arvio, että koko vuoden 2016 operatiivinen tulos (EPRA) muodostuu paremmaksi kuin vuonna 2015

 

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Puolivuotiskaudella 1-6/2016 kassavirrallisesti tärkeät liiketoiminnan nettotuotto ja operatiivinen tulos (EPRA) paranivat merkittävästi vertailukaudesta. Samoin osakekohtainen nettovarallisuus (EPRA) kasvoi. Arvioimme, että vuoden 2016 operatiivinen tulos (EPRA) paranee edellisvuodesta’’.

 

Helsinki 25.8.2016

 

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

Investors House Oyj

 

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 

Jakelu:           Nasdaq Helsinki

                      Keskeiset tiedotusvälineet

                      www.investorshouse.fi      

 

 

 


Attachments

Investors Housen puolivuosikatsaus 1-6 2016.pdf