Source: EAB Group Plc

Elite Varainhoidon hallinnoimien kiinteistörahastojen kokonaisvarat nousevat voimakkaasti - kasvua vuodessa noin 400 %

Lehdistötiedote 20.9.2016 kello 12:20

Elite Varainhoito Oyj:n vuoden alussa hankkima Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky ylimerkittiin eli hallinnoitavia varoja on rahastossa nyt sääntöjen mukainen maksimi määrä. Lisäksi syyskuun alussa ennakkomerkintään avautui uusi pitkäaikaiseen riskihajautettuun vuokrakassavirtaan perustuva Elite Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto, jonka myynti on lähtenyt hyvin käyntiin.

Nykyisessä markkinatilanteessa kiinteistösijoittaminen on hyvin kysyttyä ja sijoittajat etsivät aktiivisesti laadukkaita kiinteistörahastoja, joihin sijoittaa. Elite Varainhoito Oyj on panostanut voimakkaasti kiinteistövarainhoitoon vuoden 2016 aikana. Eliteen on muodostettu viiden hengen kiinteistövarainhoitotiimi, joka hallinnoi Eliten kuutta omaa kiinteistöpääomarahastoa. Tiimi koostuu kiinteistöalan ammattilaisista ja sitä ollaan edelleen kasvattamassa toiminnan voimakkaan kasvun myötä.
Vahva panostus osaamiseen on näkynyt kiinteistövarallisuuden kasvuna: Loppuvuodesta 2015 Elitellä oli hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta noin 22 miljoonaa euroa. Uusien rahastojen ja tähän mennessä kerättyjen pääomien myötä hallinnoitava varallisuus tulee kasvamaan vuoden 2016 aikana yli 125 miljoonaan euroon.

Alkuvuonna ostettu Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky kehittää aktiivisesti ostamiaan kiinteistöjä joko kaavamuutoksin tai aktiivisella vuokrauksella. Rahasto on ollut menestys sekä Elitelle että sijoittajille: Rahasto ylimerkittiin kesän aikana ja se keräsi uutta omaa pääoma yli 32 miljoonaa euroa ja sen sijoituskapasiteetti nousee yhteensä noin sataan miljoonaan euroon.  Rahaston alkuvuoden vuosituotto on ollut yli 10 prosenttia ilman, että tuottolukuihin olisi laskettu mukaan realisoimatonta arvonnousua. Rahasto etsii parhaillaan aktiivisesti uusia sijoituskohteita.
Juuri lanseerattu Elite Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto tulee koostumaan sekä asuntosijoituksista että liike- ja toimitilakiinteistöistä. Rahasto tulee sijoittamaan liike- ja toimitilakohteisiin erityisesti Suomen kasvukeskuksissa Helsingin ulkopuolella, mutta asuntosijoitukset keskitetään pääkaupunkiseudulle. Rahasto jakaa tuottoja sijoittajille vuosittain, mutta ainoastaan vuokraustoiminnan ja toteutuneiden myyntivoittojen positiivisesta tuloksesta.

"Kiinteistömarkkina Suomessa on pysynyt hyvin aktiivisena alkuvuoden ja näyttää jatkuvan vahvana edelleen. Matala korkotaso houkuttelee niin kotimaisia kuin ulkomaisia pääomia vaihtoehtoista tuottoa tarjoaviin kiinteistösijoituksiin. Markkina on selvästi hyvin kahtiajakautunut kysyttyjen kiinteistöjen sekä sijainniltaan heikompien, vähemmän kysyttyjen kiinteistöjen kesken. Ulkomaisten sijoittajien vahva tuleminen Suomeen näkyy varsinkin pääkaupunkiseudulla.
Myös rakennusliikkeet ja vuokra-asuntotoimijat etsivät pääkaupunkiseudulta hyvin aktiivisesti tontteja. Tämä on hyvä merkki Kiinteistökehitysrahaston strategian kannalta: Kun rakennusoikeuksien arvot kohoavat kasvavan kysynnän kautta, paranee rahaston kehityskohteiden arvonousupotentiaali. Nyt on juuri oikea aika kehittää hyvillä sijainneilla olevia vanhoja toimitilakohteita asuntokaavoituksen suuntaan", toteaa Elite Varainhoito Oyj:n toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

Lisätietoja:
Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
050 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi