• Positionen som personaldirektör flyttas till huvudkontoret i Sverige för att finnas nära koncernchefen och övriga medlemmar av koncernledningen.
  • Bina Chaurasia, Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Human Resources, baserad i Kalifornien, avgår därför från sin position samt lämnar Ericssons ledningsgrupp den 15 november, 2016
  • Chaurasia har under sin tid etablerat en global personalfunktion för Ericsson – samt utvecklat en personalstrategi för koncernen med tydligt fokus på att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
  • En rekryteringsprocess för att finna en ny personaldirektör har inletts.

Ericsson (NASDAQ:ERIC) har beslutat att flytta positionen som personaldirektör till Sverige. Samtidigt kommer Bina Chaurasia, som idag baserad i Kalifornien, kommer att avgå från sin position som Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Human Resources den 15 november, 2016.

Rollen som personaldirektör har varit baserad i Kalifornien sedan 2014. Med anledning av den omfattande transformation som Ericsson befinner sig i kommer denna position flyttas till Stockholm för att finnas nära koncernchefen och merparten av övriga medlemmar i koncernledningen.

Jan Frykhammar, verkställande direktör och koncernchef sade: ”Bina har varit instrumental i att omdana Ericssons personalfunktion och utveckla Ericssons personalstrategi under en period av omfattande förändringar. Med sin djupa insikt om koncernens övergripande mål och företagskultur har Bina varit en högt uppskattad medlem av koncernledningen.”

Bina Chaurasia kom till Ericsson från Hewlett Packard 2010. Hon har skapat en verkligt global personalfunktion för koncernen. Under hennes ledarskap har personalfunktionen utvecklats och en personalstrategi för koncernen har implementerats med tydligt fokus på att attrahera, utveckla och behålla de bästa talangerna, med speciellt fokus på att bygga kompetens i nya tillväxtområden.

Bina Chaurasia sade: ”Både Ericsson och branschen genomgår en omfattande förändring. Jag är stolt över att fått vara med på resan under sex år och det som jag och mitt team skapat under den tiden. Vi har förvandlat en fragmenterad personalorganisation till en stark och global funktion som stödjer bolagets affärsstrategi och utveckling av medarbetarna.”

 

 

Från och med den 15 november 2016 är Maj-Britt Arfert utsedd till tillförordnad personaldirektör tills en efterträdare är tillsatt.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället – och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur – särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar – möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar – och våra kunder – förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Peter Olofsson, Head of Corporate Communication
Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post:  media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post:  investor.relations@ericsson.com